Tiếng Việt
Search
K

👩‍🏫 Alpaca Academy

Educational materials to help young alpacas maximize their profit

👩‍🏫 Học viện Alpaca

Tài liệu giáo dục để giúp các alpaca non nớt tối đa hóa lợi nhuận của mình
Chúng tôi đã sắp xếp nội dung về các chủ đề DeFi cơ bản cho bạn tại đây. Ngoài ra, chúng tôi đã viết các bài phân tích chuyên sâu về khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy để bạn đạt được lợi tức cao nhất.

Kiến thức DeFi cơ bản:

Hướng dẫn DeFi 101

DeFi là gì?

AMMs là gì?

Khai thác thanh khoản - Yield farming là gì?

Tổn thất tạm thời - Impermanent loss là gì?

Khai thác thanh khoản - Leveraged Yield farming là gì?

Sáu chiến lược cơ bản để tìm kiếm lợi nhuận trên Alpaca Finance

(*Chi tiết tại đây)

Chiến lược 6: Gia tăng số tiền thu được bất kể tình hình thị trường bằng cách hedging

Các bài học nâng cao về cách kiếm lợi nhuận với Alpaca Finance:

Các bài viết hữu ích: