Tiếng Việt
Search
K
💎

Giới thiệu

AF2.0 là một nâng cấp lớn cho các tính năng chính đối với giao thức của chúng tôi: lending và LYF. Hai sản phẩm này đã hoạt động tốt trong hai năm qua, nhưng không bao giờ là quá sớm để cải tiến để tạo ra phiên bản tốt hơn. Do đó, những tính năng mới và được cải thiện trong AF2.0 sẽ cung cấp nhiều chức năng hơn, cực kỳ linh hoạt và cuối cùng là lợi suất cao hơn cho người dùng.

Những cải tiến mới sẽ bao gồm:

 • Tính năng mới cho hoạt động cho vay với thế chấp vượt mức
 • Các tầng tài sản trong sản phẩm lending nhằm quản trị rủi ro tốt hơn
 • Cross-margin trong cả tài sản thế chấp và hoạt động vay của sản phẩm lending
 • Cho phép mở lending pool tùy ý, mở rộng vô hạn các tài sản có thể cho vay
 • Có nhiều mức lãi suất đối với mỗi sản phẩm và pool để có thể tùy biến và thu được lợi nhuận cao nhất
 • Sử dụng tỷ trọng được điều chỉnh theo mức độ rủi ro của từng tài sản cụ thể đối với cán cân supply/borrow để giảm thiểu rủi ro
 • Được vay bất kỳ token được đánh dấu nào, và khả năng dùng bất kỳ token được dánh dấu nào như tài sản thế chấp cho bất kỳ cặp LYF nào
 • Cơ chế thanh lý hai lớp cung với mua lại
 • Cross-margin cho LYF
 • Nhiều tài khoản phụ cho mỗi ví đối với lending và LYF
 • Cơ chế dùng nhiều loại token để làm phần thưởng cho hoạt động farming
 • Cải thiện khả năng cập nhật trong tương lai
 • Và nhiều hơn nữa!
Chúng ta cùng đi vào chi tiết:

🔧Một số cải tiến kỹ thuật khác

 • Cải thiện khả năng cập nhật trong tương lai: Hợp đồng thông minh của chúng tôi sẽ ứng dụng Diamonds, multi facet proxies, để cải thiện giới hạn về độ lớn của hợp đồng, điều đã giới hạn chúng ta trong việc phát triển tính năng mới trong quá khứ ở một số hợp đồng. Từ nay, Alpaca sẽ có khả năng nâng cấp và cải thiện không giới hạn.
 • Kiến trúc mô-đun: Các mô-đun LYF, Money Market, AV được viết tách biệt nhau để đảm bảo khả năng tích hợp trong tương lai.