Chuyển tài sản giữa các tài khoản

Để chuyển token giữa các tài khoản (Account), thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Đi tới trang Portfolio

  • Bước 2: Chọn Account mà bạn muốn chuyển token đi từ đó.

  • Bước 3: Click vào nút Transfer

  • Bước 4: Chọn Account mà bạn muốn chuyển token tới.

​​

  • Bước 5: Chọn token và số lượng token bạn muốn chuyển.

​​

  • Bước 6: Click vào nút Transfer. Bạn cần xác nhận giao dịch trên cửa sổ ví Web3.

​​

Last updated