Nạp tài sản

Thực hiện các bước sau để nạp tài sản:

  • Bước 1: Đi ới trang Market.

  • Bước 2: Click vào nút Deposit ở phía bên phải loại tài sản bạn muốn nạp vào.

  • Bước 3: Chọn tài khoản (Account) bạn muốn nạp vào.

Lưu ý: Tài khoản được chọn ở đây sẽ ảnh hưởng tới số lượng có thể vay và ngưỡng thanh lý của mỗi tài khoản.

  • Bước 4: Bạn có thể chọn loại tài sản muốn nạp bằng cách click vào danh sách sổ xuống.

​​

  • Bước 5: Điền số lượng token muốn nạp vào.

​​

  • Bước 6: Click vào nút Deposit. Bạn sẽ nhìn thấy cửa số ví Web 3 hiện lên để xác nhận giao dịch. Nếu là lần đầu, bạn cần phải Approve.

​​

Last updated