Rút tài sản

Để rút token, thực hiện theo các bước dưới đây:

  • Bước 1: Đi tới trang Portfolio.

  • Bước 2: Chọn Account bạn muốn rút token.

  • Bước 3: Click vào nút Withdraw để rút token.

Nếu bạn rút BNB/wBNB, bạn có thể chọn BNB hoặc wBNB ở danh sách sổ xuống.​​

  • Bước 4: Điền số lượng token bạn muốn rút.

​​

  • Bước 5: Click vào nút Withdraw. Bạn sẽ cần phải xác nhận giao dịch trên cửa sổ ví Web3 hiện lên.

​​

Last updated