Trả nợ

Để trả nợ, bạn cần làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Đi tới trang Portfolio

  • Bước 2: Chọn Account mà bạn muốn trả nợ.

  • Bước 3: Click vào nút Repay để trả nợ.

Nếu bạn đã vay BNB/wBNB, bạn có thể chọn BNB hoặc wBNB trong danh sách sổ xuống để trả nợ.

  • Bước 4: Điền số lượng token bạn muốn trả.

​​

  • Bước 5: Click vào nút Repay. Bạn cần xác nhận giao dịch ở cửa sổ ví Web3.

​​

Last updated