Vay tài sản

Để vay một token, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Đi tới trang Portfolio.

  • Bước 2: Chọn Account mà bạn dùng để vay token.

  • Bước 3: Click vào nút + Borrow

  • Bước 4: Chọn loại token bạn muốn vay bằng cách click vào danh sách sổ xuống.

​​

  • Bước 5: Điền số lượng token bạn muốn vay.

​​

  • Bước 6: Click vào nút Borrow. Bạn sẽ thấy một cửa sổ ví Web 3 hiện lên để xác nhận giao dịch.

​​

Last updated