Tiếng Việt
Search
K

Phần thưởng khuyến khích

Theo AIP-15, chương trình phần thưởng khuyến khích nay đã kết thúc. Do đó, thông tin của trang này chỉ có giá trị tham khảo.

Chi tiết phần thưởng

Tổng cộng 900k ALPACA (~$240k) sẽ được phân phối cho những người đi vay và người cho vay trong vòng 12 tuần.
  • Phần thưởng bắt đầu được phân phối vào 18:00 ngày 27/4/2023 theo giờ Việt nam.
  • Tuần #1 - Tuần #2: 20,000 ALPACA / tuần
  • Tuần #3 - Tuần #12: 86,000 ALPACA / tuần
Chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống điểm phân bổ để phân phối phần thưởng ALPACA, tương tự như cách chúng tôi sử dụng để phân bổ phần thưởng ALPACA cho người cho vay và người đi vay trong LYF của AF1.0.
Ví dụ, trong tuần #1, nếu điểm phân bổ cho người cho vay BNB là 125 và tổng điểm của toàn hệ thống là 1,075. Khi đó, những người cho vay BNB sẽ nhận được 11.6% tổng số ALPACA được phân bổ cho tuần đó, tương đương 20k*11.6% = 2.32k ALPACA.
Điểm chi tiết được đưa ra ở bảng dưới.
Token
Alloc points for Lending
Alloc points for Borrowing
BNB
75
100
BTCB
100
125
USDT
100
175
ETH
75
100
USDC
50
75
BUSD
50
75
CAKE
20
25
XRP
10
15
LTC
10
15
DOGE
10
15
ADA
10
15
Điểm phân bổ của các tài sản khác sẽ được công bố khi chúng được đưa lên Money Market.