Từ BNB Chain sang ETH

Để chuyển đổi Alpie từ mạng BNB Chain sang Ethereum, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tới trang https://wormholebridge.com/#/nft.

Bước 2: Phía dưới phần Source, chọn BNB Chain và kết nối ví BNB Chain có chứa Alpie của bạn.

Bước 3: Sau khi kết nối ví của bạn xong, lựa chọn Alpie mà bạn muốn chuyển đổi từ mạng BNB Chain sang mạng Ethereum bằng cách click vào "Select a token". Bạn có thể chọn từ danh sách NFT, hoặc tìm kiếm NFT bằng cách sử dụng địa chỉ hợp đồng của Alpie và ID của Alpie. Những NFT được chọn sẽ được hiển thị trên màn hình. Sau khi đã chọn thì click Next. Bạn sẽ được chuyển đến phần Target (đích).

Địa chỉ hợp đồng Alpie (BNB Chain): 0x57A7c5d10c3F87f5617Ac1C60DA60082E44D539e

Bước 4: Phía dưới phần Target, lựa chọn Ethereum, click vào nút Next. Bạn sẽ được chuyển đến phần Send NFT.

Bước 5: Phía dưới phần Send NFT, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện lệnh chuyển trên BNB Chain. Click vào Transfer để thực hiện giao dịch. Khi giao dịch thành cồng, bạn sẽ được chuyển đến phần Redeem NFT.

Bước 6: Phía dưới phần Redeem NFT bạn sẽ được yêu cầu thực hiện lệnh redeem trên mạng Ethereum. Click vào Redeem để nhận NFT của mình trên Ethereum.

Bước 7: Alpie của bạn đã được chuyển đổi thành công sang mạng Ethereum, trên cùng một địa chỉ ví.

Địa chỉ hợp đồng Alpies sau khi được chuyển đổi: 0x8cfde2c0c4e2474fe6dc3cef1bb908caa4a37f78

Nếu bạn rời trang trước khi hoàn thành bước số 6, bạn sẽ cần hash của giao dịch này để redeem.

Chỉ những Alpie được chuyển đổi theo cách này là có những chức năng trên nền tảng Alpaca Finance như: farming với tỷ lệ đòn bẩy cao hơn, được sử dụng trong game...

Khi bạn "Lựa chọn token", nếu việc "loading available token" có vẻ như bị tắc nghẽn, vui lòng xử lý theo các bước thủ công dưới đây:

Last updated