Tiếng Việt
Search
K
🚀

Các vị trí đang tuyển dụng

Bạn muốn tham gia vào team?

Dưới đây là những vị trí đang được chúng tôi tuyển dụng:
  • Hiện tại, chúng tôi tạm thời không có vị trí tuyển mới
Chúng tôi luôn mở cửa chào đó nhưng thành viên chăm chỉ, thông minh và đam mê. Nếu CV của bạn không khớp với các cơ hội nghề nghiệp phía trên, bạn vẫn có thể gửi vào [email protected]. Hãy xem chúng ta có thể cung nhau xây dựng tương lai của Blockchain như thế nào.