AIP-1: Xử lý phần thưởng ITAM

Cơ sở:

1.) ITAM là đối tác Grazing Range đầu tiên của Alpaca Finance, phần thưởng ITAM được phân phối vào tháng Tư - tháng Năm năm 2021. Những token thưởng ITAM này được cung cấp như phần thưởng thêm cho những người farm cặp ITAM-BNB và cho vay BNB. Đây là cách phân bổ phần thưởng hoàn toàn khác so với các dự án Grazing Range sau này (người dùng stake ibALPACA (hoặc ALPACA) để nhận phần thưởng.

2.) Hiện tại đang có khoảng 917k token ITAM chưa được claim (trị giá khoảng 500k USDC).

3.) ITAM vừa mới được mua lại, và bất kỳ token nào không được swap vào ngày 31 tháng Ba năm 2022 sẽ bị mất tất cả tiện ích.

Bạn có thể đọc trích đoạn trong thông báo của ITAM phía dưới:

Việc chuyển đổi từ ITAM-sang-ITAMCUBE sẽ được đóng lại vào [11:59PM UST] ngày 31/3/ 2022.

“Với thông báo này, cổng chuyển đổi token sẽ được đóng lại vào cuối tháng tới. Nếu bạn chưa swap token ITAM của bạn sang ITAM CUBE, chúng tôi đề nghị bạn thực hiện việc đó càng sớm càng tốt. Bất kỳ token ITAM nào chưa được chuyển đổi sau thời điểm đó sẽ mất tất cả tiện ích. Chúng tôi chân thành hi vọng rằng có thể giải thích rõ ràng rằng Netmarble F&C sẽ không hỗ trợ token ITAM và sẽ không sử dụng token ITAM vào bất kỳ dịch vụ nào của họ. Chỉ có ITAM CUBE."

Bài gốc: ITAM to ITAM CUBE Token Swap will close in March 31, 2022 | by ITAM CUBE | ITAM Cube | Feb, 2022 | Medium 1

Sau khi thảo luận và nhận phản hồi từ cộng đồng, sẽ có hai lựa chọn để cộng đồng có thể bỏ phiếu:

Lựa chọn 1:) Chuyển đổi toàn bộ 100% ITAM sang ITAMCUBE. Bán ITAMCUBE trên sàn MEXC để thu về USDT. Chuyển USDT sang ALPACA trên BNB Chain. Cho phép người dùng thêm 12 tháng để claim số phần thưởng này. Sau đó, tất cả số ALPACA chưa được claim sẽ bị đốt. Do giới hạn về số ký tự trên trang bỏ phiếu, lựa chọn này sẽ được gán nhãn là "Bán ITAMCUBE để lấy ALPACA"

(Hiện tại thanh khoản trên MEXC đang đủ để chúng ta có thể bán ITAMCUBE với độ trượt giá nhỏ hơn 5% khi giao dịch ITAM trực tiếp trên PCS.)

Lựa chọn 2:) Chuyển đổi toàn bộ ITAM sang ITAMCUBE. Cho phép người dùng thêm 12 tháng để claim số phần thưởng này. Sau đó, tất cả số ITAMCUBE chưa được claim sẽ được swap thành ALPACA và đốt. Do giới hạn về số ký tự trên trang bỏ phiếu, lựa chọn này sẽ được gán nhãn là "Giữ ITAMCUBE"

Quyết định:

Cộng đồng đã bỏ phiếu cho Lựa chọn 1

  • Tổng cộng, có 919,724 token ITAM chưa được claim (tham khảo) đã được chuyển đổi thành ITAMCUBE.

  • Số ITAMCUBE trên đã được bán trên MEXC để thu về 613,840 USDT và số USDT này được giữ ở địa chỉ ví này: 0x8c968582a6935ece360Bc2665979458CD4D79203

  • USDT đã được dùng để mua ALPACA trong vòng 1 tuần từ ngày 4/3 đến ngày 11/3/2022.

  • Tổng cộng thu được 1,554, 697 ALPACA.

  • ALPACA hiện tại đã có sẵn đề người dùng hợp lệ claim

  • Giai đoạn claim phần thuơảng đã kết thúc vào ngày 15/3/2023. Có tổng cộng 1,542,758 ALPACA chưa được claim, số này sẽ được sử dụng để làm phần thưởng cho sàn Perp và AF2.0 theo như AIP-15 (địa chỉ ví lưu trữ tại đây).

Tham khảo:

Last updated