AIP-11: Điều chỉnh Phí ổn định cho AUSD để hỗ trợ việc phục hồi giá chốt

Cơ sở:

Gần đây, giá AUSD bị rớt xuống dưới $0.95. Một trong những đòn bẩy chúng ta có để hỗ trợ quá trình phục hồi giá chốt là điều chỉnh Phí ổn định để khuyến khích người đi vay mua lại AUSD và trả AUSD, điều này sẽ giúp AUSD phục hồi được giá chốt.

Lý luận:

  • Phí ổn định là một trong những đòn bẩy chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ việc mở rộng hoặc thu hẹp nguồn cung AUSD, từ đó ảnh hưởng tới giá của AUSD.

  • Hiện tại chúng ta không có đủ doanh thu để phục hồi giá chốt của AUSD trong khoảng thời gian hợp lý.

Triển khai:

  • Nhằm phục hồi giá chốt, chúng tôi đề xuất việc tăng phí ổn định.

  • Chúng ta có thể tăng phí ổn định lên mức mà APR thực mà người đi vay thu được sẽ về gần băng 0.

  • Nếu người đi vay dùng AUSD để cung cấp thanh khoản cho pool AUSD-3EPSLP, họ vẫn có thể thu được lợi suất dương (khoảng 6%) và kiếm được tiền từ việc staking.

  • Tuy nhiên, nếu họ dùng AUSD để tăng đòn bẩy hoặc vị thế của họ có hệ số sử dụng cao hơn người vay trung bình, họ sẽ được khuyến khích trả nợ bớt một phần.

  • Chúng ta sẽ tiếp tục giám sát và điều chỉnh lãi suất khi cần thiết (giảm phí ổn định xuống khi giá AUSD phục hồi về giá chốt).

  • Chúng ta cũng sẽ giảm mức trần dung lượng của mỗi pool xuống để đảm bảo rằng sẽ không có vị thế mới được mở khi mà AUSD bị mất giá chốt.

  • Đề xuất thay đổi chi tiết như bảng dưới:

Loại tài sảnPhí ổn định hiện tạiPhí ổn định mới được đề xuất

USDT

2.0%

3.25%

BUSD

2.0%

3.25%

Đội ngũ cũng sẽ có khả năng điều chỉnh lãi suất nhiều lần để đảm bảo mức giá chốt cho AUSD.

Về phân tích, bạn có thể tham khảo bảng tính: Stability Fees Analysis - Google Sheets

Bỏ phiếu

Để xuất này sẽ được biểu quyết theo hình thức Có (Yes) hoặc Không (No).

Có (Yes) có nghĩa là đồng ý cho việc điều chỉnh phí ổn định theo như đề xuất, và Không (No) là giữ nguyên mức phí hiện tại.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu thông qua việc điều chỉnh phí ổn định AUSD (Yes).

Tham khảo:

Last updated