AIP-12: Xử lý số nợ xấu sau sự kiện stkBNB bị mất peg

Cơ sở:

Như phần lớn các bạn đã biết, vào ngày 2/12/2022, đã có một vụ tấn công vào Ankr BNB (aBNBc), điều này đã dẫn tới giá của stkBNB bị mất peg tạm thời, do giá của aBNBc bị xả trong pool với stkBNB trên một số giao thức khác, điều này cho phép kẻ tấn công rút về stkBNB và bán chúng trên các pool khác. Alpaca Guard đã được kích hoạt như thiết kế và cứu được một lượng lớn các vị thế để tránh bị thanh lý. Tuy nhiên việc mất peg của stkBNB kéo dài, dẫn đến một số vị thế đang farm cặp stkBNB-BNB vẫn bị thanh lý dẫn tới phát sinh một số nợ xấu. Bạn có thể xem thông tin chi tiết từ tweet của chúng tôi tại đây: https://twitter.com/AlpacaFinance/status/1598685838686138368

Đề xuất giải pháp:

Tổng mức nợ xấu phát sinh là 1.587,87 BNB, chiếm khoảng 0,2% TVL của lending pool BNB ở thời điểm diễn ra sự kiện. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KA3NXXrnWvo4MaDx-BOWdvEU8c_alBhclYCVEksbFSk/edit#gid=1119361929​ Chúng tôi đưa lên đây để thảo luận về việc kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm, người dùng nắm giữ xALPACA có thể biểu quyết xem liệu sự kiện này có nên được bảo hiểm hay không. Bạn có thể đọc thêm và cách Kế hoạch bảo hiểm hoạt động tại đây.

Kế hoạch bảo hiểm sẽ bảo hiểm những sự kiện thâm hụt xảy ra do mã code hoặc cơ sở hạ tầng của Alpaca Finance chịu tránh nhiệm, bao gồm: nợ xấu, rủi ro hợp đồng thông minh, bị khai thác lợi dụng, thất bại trong thiết kế nền kinh tế, thất bại trong việc tích hợp với oracle,...

Trong trường hợp cụ thể này, việc stkBNB mất peg là hậu quả do các sự kiện của các giao thức bên ngoài, và cơ chế thanh lý cùng với Alpaca Guard vẫn hoạt động như thiết kế, nên nhiều người có thể sẽ nói rằng nó không phải là trách nhiệm mã code hoặc cơ sở hạ tầng của Alpaca Finance. Cuối cùng, điều này phụ thuộc vào lựa chọn của cộng đồng nắm giữ xALPACA. Chỉ lưu ý các bạn rằng việc kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm hợp lý sẽ giúp mang lại sự tin tưởng và tự tin vào giao thức của chúng ta đối với người dùng và người cho vay, từ đó sẽ giúp gia tăng doanh thu của giao thức và có nhiều doanh thu chia sẻ về với Kho bạc quản trị.

Chúng tôi cũng đã trao đổi với Ankr, pStake và Binance xem thử họ có thể hỗ trợ được gì trong sự kiện này không, nhưng tất cả đều là những phản hồi không mấy tích cực. Do đó, trong hoàn cảnh này, Kế hoạch bảo hiểm là con đường duy nhất để bù đắp lại khoản nợ xấu này.

Nếu Kế hoạch bảo hiểm được kích hoạt, 50% doanh thu của giao thức được quy định là phân bổ về Kho bạc quản trị sẽ được sử dụng để bù đắp khoản nợ xấu này cho đến khi trả đủ. ALPACA được khóa trong Kho bạc quản trị vẫn được giữ nguyên và 50% phần doanh thu còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ cho những người nắm giữ xALPACA trong Kho bạc quản trị. Với những mất mát đối với các vị thế LYF bị thanh lý, rất tiếc, đó là cách giao thức hoạt động, nên sẽ không được bảo hiểm.

Biểu quyết:

Đề xuất này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức đơn giản YES hoặc NO. YES là kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm như đã nói ở trên, và NO là không kích hoạt.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu cho lựa chọn kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm.

  • Việc bù đắp nợ xấu được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh và có thể theo dõi ở đây.

  • Để xem số lượng nợ xấu còn lại, đi đến "Contract" -> "Read as Proxy" và nhìn số lượng còn lại.

Tham khảo:

Last updated