AIP-14: Đóng các vị thế LYF của pool stkBNB-BNB để tránh nợ xấu trong tương lai

Cơ sở:

Do đợt mất peg tạm thời vừa qua của stkBNB, pool thanh khoản của stkBNB-BNB trên PancakeSwap giảm xuống chỉ còn khoảng $480k USD. Tiếp nữa, PancakeSwap cũng đã cắt bỏ phần thưởng $CAKE cho pool này, điều này làm cho việc thu hút TVL trở lại pool là rất khó. Một pool với mức thanh khoản thấp như thế này sẽ làm tăng rủi ro bị thanh lý và nợ xấu.

Hiện tại, có khoảng $435k USD thanh khoản của pool là đến từ các vị thế LYF từ Alpaca Finance.

Lý luận:

Bằng cách đóng các vị thế còn lại, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho cả người cho vay lẫn những người đi canh tác lợi suất. Nếu bạn vẫn đang còn các vị thế được mở ở pool này, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đóng chúng lại ngay.

Chúng tôi đưa ra các bước hành động dưới đây để bạn đóng các vị thế của mình, dựa trên tỷ lệ nợ hiện tại của chúng:

Tỷ lệ nợ của vị thế của bạn < 50%

 • Vị thế của bạn đã có đủ lượng BNB cần thiết để trả nợ, bạn có thể đóng vị thế mà không cần phải trả phí swap.

 • Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng lựa chọn "Minimize Trading" khi đóng vị thế để không cần phải thực hiện lệnh swap.

 • Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận lại stkBNB, bạn có thể chuyển chúng thành BNB, nếu bạn muốn, bằng cách unstaking hoặc swap từng lượng nhỏ một để tránh trượt giá.

Tỷ lệ nợ của vị thế của bạn > 50%

 • Vị thế của bạn không có đủ BNB để trả nợ. Điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện lệnh swap để có đủ BNB và trả nợ.

 • Nếu vị thế của bạn lớn, mức đó trượt giá sẽ rất cao. Trong kịch bản này, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng chức năng "Add Collateral" vào vị thế và hạ tỷ lệ nợ xuống <= 50% trước khi đóng vị thế.

 • Khi thêm thế chấp, chúng tôi khuyến nghị bạn thêm cả stkBNB và BNB theo tỷ lệ ngang nhau để tránh việc phải thực hiện lệnh swap.

Giải pháp tiến hành:

Chúng tôi sẽ thực hiện theo cách tương tự với AIP-4.2 nơi mà chúng tôi đã đóng các vị thế trên WaultSwap.

Phía dưới là kế hoạch tiến hành:

 1. Chúng tôi sẽ nâng cấp hợp đồng farming của stkBNB-BNB để cho phép một địa chỉ đặc biệt (địa chỉ của dev) thực hiện việc thanh lý toàn bộ các vị thế còn lại trong pool.

 2. Chúng tôi sẽ thay đổi phương pháp thanh lý. Thay vì swap loại token không được vay trên DEX (việc này sẽ có nguy cơ tạo ra nợ xấu do thanh khoản thấp), chúng tôi sẽ sử dụng giá oracle và để chiến lược thanh lý mới trừ số lượng cần thiết từ ví của chúng tôi với mức giảm giá 5% so với giá oracle.

 3. Các vị thế farming lúc này sẽ chứa toàn bộ là tài sản cơ sở và có thể trả lại nợ để đóng các vị thế.

 4. Giá trị còn lại sau khi trả nợ sẽ được gửi lại cho người dùng.

Ở bước số 2, Alpaca Core Team sẽ cung cấp đủ lượng thanh khoản BNB cần thiết để đóng các vị thế. Sau đó chúng tôi sẽ unstake stkBNB để nhận lại BNB. Để tránh rủi ro giá BNB biến động mạnh, team sẽ mở vị thế short để phòng hộ lại vị thế BNB của mình trong vòng 2 tuần thực hiện việc unstaking. Nếu có bất cứ lợi nhuận nào (theo USD), chúng tôi sẽ sử dụng chúng để mua lại ALPACA và đốt.

Bỏ phiếu

Đề xuất này sẽ được bỏ phiếu đơn giản theo hai lựa chọn YES hoặc NO.

 • YES tức là đồng ý đóng các vị thế đang mở của pool stkBNB-BNB.

 • NO tức là lựa chọn để các vị thế tiếp tục mở.

Kết quả:

 • Cộng đồng đã bỏ phiếu YES, đồng ý đóng các vị thế đang mở của pool stkBNB-BNB.

 • Tất cả những vị thế còn mở đã được đóng vào ngày 9/1/2023.

 • Tổng cộng, 31,36 stkBNB đã được mua lại từ tất cả các vị thế (Có thể tham khảo các giao dịch tại đây.)

 • Tất cả các vị thế đã được đóng, 1.421,97 ALPACA lợi nhuận sẽ được dùng để đốt (Có thể tham khảo các giao dịch tại đây.)

Tham khảo:

Last updated