AIP-15.2: Phương pháp phân phối phần thưởng khuyến khích cho các sản phẩm sắp tới

Cơ chế phân bổ phần thưởng

Chúng tôi liệt kê các lựa chọn khả dĩ cũng như ưu điểm và nhược điểm của mỗi phương án dưới đây:

Option1: Phân bổ phần thưởng dưới dạng token ALPACA

Phần thưởng sẽ được phân phối dưới dạng ALPACA, tương tự như cách đang làm.

Thời gian triển khai dự kiến: 1 - 2 tuần.

Ưu điểm:

 • Dễ triển khai

 • Không cần phải kiểm định (audit)

Nhược điểm:

 • Phần thưởng gần như sẽ bị bán trong ngắn hạn, tạo ra áp lực bán lên token ALPACA.

Option2: Phân bổ dưới dạng ALPACA đi kèm với kế hoạch vesting

Thay vì trả thẳng ALPACA, người dùng sẽ phải chờ một khoảng thời gian (ví dụ 6 tháng) để có thể nhận token thưởng của mình.

Thời gian triển khai dự kiến: 2 - 3 tuần

Ưu điểm:

 • Tương đối dễ triển khai, chỉ cần tạo thêm hợp đồng vesting mới.

 • Giảm được áp lực bán do có thời gian vesting.

 • Chỉ cần kiểm định nội bộ là được, do mã lệnh không quá phức tạp.

Nhược điểm:

 • Phần thưởng gần như sẽ bị bán sau thời gian vesting.

Option3: Phân bổ phần thưởng dưới dạng xALPACA và khóa trong vòng 1 năm.

Cách phân bổ này đã được đề xuất trong bài đăng nguyên bản trên diễn đàn về ALPACAv2, thay vì trả thưởng thẳng bằng ALPACA, chúng ta sẽ trả thưởng bằng xALPACA và khóa trong vòng 1 năm.

Thời gian triển khai dự kiến: 4 - 6 tuần

Ưu điểm:

 • Sẽ không có áp lực bán ngay tức thì đối với ALPACA, do token thưởng sẽ được khóa trong 1 năm, hoặc người dùng chấp nhận rút sớm và chịu phạt (lên đến 39%).

 • Người dùng mới được khuyến khích giữ ALPACA do họ nhận được lợi suất từ Kho bạc quản trị.

 • Người dùng mới có thể sẽ gia hạn thêm thời gian khóa.

 • Người dùng mới được khuyến khích tham gia quá trình quản trị, tăng sự gắn kết của họ với Alpaca Finance.

Nhược điểm:

 • Đòi hỏi nguồn lực để phát triển nhiều hơn. Theo quan điểm của chúng tôi, nỗ lực phát triển sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta cập nhật toàn bộ tokenomics cho khoảng thời gian 10 năm, trong trường hợp này, do chỉ sử dụng trong vài tháng nên nỗ lực đó là quá lớn.

 • Điều này có nghĩa là có ít thời gian hơn để phát triển sản phẩm.

 • Đòi hỏi kiểm định từ bên ngoài ($10k-$15k).

Option4: Phân bổ phần thưởng dưới dạng esALPACA

Với lựa chọn này, thay vì phân bổ trực tiếp ALPACA, chúng ta sẽ phân bổ esALPACA. Phương án này tương tự với việc phân bổ xALPACA, nhưng thêm vào một lớp vesting bổ sung với những đặc điểm dưới đây:

 • esALPACA không thể được di chuyển hoặc bán

 • esALPACA có thể được stake để nhận lợi suất trong Kho bạc riêng

  • Những người stake trong Kho bạc quản trị sẽ bỏ phiếu quyết định mức % doanh thu sẽ được phân bổ cho kho bạc staking của esALPACA

  • Tai thời điểm kết thúc tháng thứ 3, dựa vào những con số phía trên, sẽ có khoảng 2Mn - 4Mn esALPACA (so với 37Mn xALPACA hiện tại). Điều này có nghĩa là nếu chúng ta phân bổ 5% doanh thu của Kho bạc quản trị cho kho bạc esALPACA, kho bạc này sẽ cho ra mức APR tương đương với APR của kho bạc quản trị.

 • esALPACA sẽ có quyền bỏ phiếu quản trị

  • Có thể 1esALPACA = 1 phiếu bầu = 1 xALPACA, hoặc quyền bỏ phiếu của esALPACA sẽ thấp hơn.

 • esALPACA có thể chuyển đổi thành ALPACA sau khi kết thúc giai đoạn vesting (ví dụ 6 - 12 tháng). Trong giai đoạn vesting, người dùng sẽ không nhận được phần thưởng.

Thời gian triển khai dự kiến: 4 - 6 tuần

Ưu điểm:

 • Khuyến khích mạnh mẽ việc nắm giữ esALPACA để nhận lợi suất (cho đến khi nào % doanh thu còn được phân bổ cho kho bạc esALPACA) và có quyền bỏ phiếu. Tương tự như đối với xALPACA.

 • Khuyến khích mạnh mẽ người dùng không khóa esALPACA do không nhận được phần thưởng trong giai đoạn vesting này.

 • Không có áp lực bán tức thì lên ALPACA

 • Không giống như cơ chế khác, token ALPACA phải sẵn sàng để người dùng có thể claim ngay, cơ chế này cho chỉ cho phép claim ALPACA 1 năm sau khi vesting.

Nhược điểm:

 • Đòi hỏi nguồn lực để phát triển nhiều hơn. Theo quan điểm của chúng tôi, nỗ lực phát triển sẽ có ý nghĩa nếu chúng ta cập nhật toàn bộ tokenomics cho khoảng thời gian 10 năm, trong trường hợp này, do chỉ sử dụng trong vài tháng nên nỗ lực đó là quá lớn.

 • Đòi hỏi kiểm định từ bên ngoài ($10k - $15k)

 • Hai kho bạc riêng biệt và hai loại token biểu quyết khác nhau sẽ làm cho giao thức của chúng ta trở nên phức tạp, đặc biệt là với người dùng ít kinh nghiệm.

Bỏ phiếu:

Đây là vòng bỏ phiếu thứ hai của AIP-15.

Ở vòng này, chúng ta sẽ lựa chọn ra phương án tốt nhất trong 4 Option:

 • Option1: Trả thưởng bằng ALPACA

 • Option2: Trả thưởng bằng ALPACA với cơ chế vesting

 • Option3: Trả thưởng bằng xALPACA

 • Option4: Trả thưởng bằng esALPACA

Kết quả:

 • Cộng đồng đã bỏ phiếu và đồng ý theo Option 1, trả thưởng bằng ALPACA.

Tham khảo:

Last updated