AIP-15.3: Phần thưởng khuyến khích cho sàn Perp

Kế hoạch phần thưởng khuyến khích cho Perp

Chúng tôi muốn khuyến khích cho Perp với hai nhóm người dùng chính: Các nhà cung cấp thanh khoản và các trader.

Nhà cung cấp thanh khoản:

ALPACA sẽ được sử dụng để bổ sung lợi suất cho các nhà cung cấp thanh khoản bên cạnh các nguồn phí khác (phí vay, phí đóng/mở vị thế, phí swap...), bởi vì những nguồn phí này sẽ cần thời gian để có thể trở nên đủ lớn khi mà có đủ nhiều lượng trader cũng như khối lượng giao dịch.

 • Mức TVL mục tiêu cho mỗi pool thanh khoản: $10 - $15Mn.

 • Mức % APR mục tiêu (Chỉ tính riêng từ phần thưởng ALPACA): 10.5-12% - dựa trên lợi suất hiện tại của các pool được so sánh trên thị trường.

 • Giai đoạn khuyến khích: 2 tháng.

Dựa trên các thông số kể trên, chúng ta sẽ cần khoảng ~$175 - 300k phần thưởng để cung cấp cho các nhà cung cấp thanh khoản. Bạn có thể xem thêm phân tích tại đây.

Traders:

ALPACA sẽ được sử dụng để khuyến khích trader thông qua:

Phần thưởng cho cuộc thi trading ($50k)

 • Chúng tôi có kế hoạch sẽ tổ chức hai cuộc thi trading với phần thưởng cho mỗi cuộc thi là $25,000.

Phí giao dịch bằng 0 ($0)

 • Người dùng sẽ có thể mở và đóng các vị thế mà không phải trả phí, hoặc chỉ với một mức phí tượng trung. Chúng tôi có thể thực hiện chương trình giảm phí. Tất nhiên, khi giữ vị thế mở, người dùng vẫn phải trả lãi vay.

 • Về mặt kỹ thuật, giải pháp này sẽ cần $0. Chi phí ở đây sẽ là bị mất doanh thu trong giai đoạn này, nhưng đây có thể là một chương trình quảng bá hiệu quả để thu hút trader trải nghiệm sản phẩm.

Tổng phần thưởng cần thiết cho Perp là: $225k - $350k

Bỏ phiếu:

Đây là vòng bỏ phiếu thứ 3 của AIP-15.

Ở vòng bỏ phiếu này, chúng ta sẽ lựa chọn số lượng phần thưởng dùng để phân bổ cho chương trình khuyến khích Perp.

 • Option1: 850,000 ALPACA (~$225k)

 • Option2: 1,000,000 ALPACA (~$275k)

 • Option3: 1,200,000 ALPACA (~$325k)

 • Option4: 1,300,000 ALPACA (~$350k)

Kết quả:

 • Cộng đồng đã bỏ phiếu và quyết định phân bổ 850,000 ALPACA (~$225,500) cho chương trình khuyến khích Perp.

Tham khảo:

Last updated