AIP-16: Điều chỉnh lãi suất tối đa của đoạn thứ 3

Cơ sở:

Nhờ việc triển khai cơ chế mua lại thành công trên các AV, chúng ta đã thu hút được nhu cầu rất lớn đối với các AV, từ đó tỷ lệ sử dụng vốn vay trong các lending pool của các stablecoin (BUSD và USDT) đã tăng mạnh lên vùng 70% - 90%. AIP -10 về tối ưu hoá đường cong lãi suất của chúng ta đã được chứng minh là thành công. Khi tỷ lệ sử dụng vốn tăng, người canh tác lợi suất tiếp tục được nhận mức lãi suất vay ổn định và việc canh tác lợi suất vẫn mang lại lợi nhuận tốt và người cho vay cũng nhận được lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số giai đoạn tỷ lệ sử dụng của USDT đã vượt qua con số 90%. Trong cuộc thảo luận này, chúng tôi đề xuất điều chỉnh mức lãi suất tối đa của đoạn thứ 3 từ 150% về 40%.

Lý luận:

Hienẹ tại, mức lãi suất vay tôi đa của đoạn thứ 3 đang được đặt ở mức APR 150%. Giá trị này làm cho đường lãi suất từ dải tye lệ sử dụng 90% - 100% trở nên rất dốc. Chỉ cần tỷ lệ sử dụng vượt lên trên 90% một chút, việc đi farm sẽ không còn thu được lợi nhuận nữa, ví dụ với tỷ lệ sử dụng là 92%, lãi suất vay đã tăng lên thành 36%. Mô hình lãi suất hiện tại tồn tại hai vấn đề tiềm ẩn:

  • Nó sẽ khiến cho người dùng mới cảm thấy sợ hãi khi thấy APR âm trên các Farm và AV mà chưa hiểu rõ vấn đề.

  • Nó cho phép một số người dùng sẽ thao túng giá trị sử dụng xung quanh con số 90% với một lượng vốn nhỏ.

Đồng thơi, trong thực tế, lãi suất vay APR trên 20% sẽ khiến cho gần như tất cả các pool LYF trở nên không còn lợi nhuận nữa, điều này có nghĩa là một mức lãi suất tối đa cho đoạn thứ 3 nhỏ hơn nhiều con số 150% hienẹ tại sẽ giải quyết được tốt vấn đề thứ nhất là thu hút thêm thanh khoản cho các lending pool và thứ hai là khuyến khích người dùng đóng vị thế của họ, nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn.

Triển khai:

  • Chúng tôi đề xuất giảm mức lãi suất tối đa của đoạn thứ 3 xuống 40% APR cho tất cả các lending pool (ngoại trừ $CAKE).

  • Lãi suất ở đoạn thứ nhất và thứ 2 sẽ không thay đổi.

Ví dụ về việc điều chỉnh lãi suất vay đổi với BNB:

Tỷ lệ sử dụng

Mức lãi suất mới

Mức lãi suất hiện tại

90.0%

8.00%

8.00%

91.0%

11.20%

22.20%

92.0%

14.40%

36.40%

93.0%

17.60%

50.60%

94.0%

20.80%

64.80%

95.0%

24.00%

79.00%

96.0%

27.20%

93.20%

97.0%

30.40%

107.40%

98.0%

33.60%

121.60%

99.0%

36.80%

135.80%

100.0%

40.00%

150.00%

Biểu quyết:

Đề xuất này sẽ được biểu quyết theo hình thức đơn giản YES hoặc NO.

  • YES - đồng ý điều chỉnh

  • NO - giữ nguyên như cũ

Kết quả:

  • Cộng đồng đã biểu quyết và đồng ý điều chỉnh theo đề xuất.

Tham khảo:

Last updated