AIP-22: Ngân sách marketing cho Alperp và AF2.0

Cơ sở:

Nhằm phát triển cơ sở người dùng cho AF2.0 và Alperp, chúng tôi đang làm việc với những người có ảnh hưởng và các cộng đồng để quảng bá cho các sản phẩm này. Chương trình phần thưởng là nỗ lực marketing lớn nhất mà chúng ta đã thực hiện, nhưng dưới đây bao gồm những hoạt động marketing khác mà chúng tôi đã thực hiện.

 • PR Articles

 • AMAs:

  -- BNB Chain

  -- Open Ocean

  -- Space ID

  -- Moonaco Podcast

  -- Hacken

Trong khi những kênh này đã giúp quảng bá các sản phẩm của chúng ta một cách miễn phí nhờ mối quan hệ trong quá khứ và danh tiếng của Alpaca Finance, rất nhiều kênh marketing chất lượng cao đòi hỏi chúng ta phải trả phí. Do đó, chúng tôi mong muốn mở rộng nỗ lực marketing để nhật được lợi thế từ những kênh này.

Kế hoạch thực hiện:

Chúng tôi để xuất sử dụng khoản ngân sách 175,000 ALPACA (~$35k USD) để hỗ trợ hoạt động marketing cho hai sản phẩm mới. Chúng tôi đề xuất khoản ngân sách này sẽ được lấy từ nguồn phát hành tháng Hai chưa sử dụng. Số lượng tương đương khoản 50% nguồn phát hành tháng Hai. Ngân sách này sẽ được dùng cho các kênh marketing cần trả phí bao gồm:

 • Group/KOL AMAs

 • Trading Groups

 • Tweet trả phí từ các KOLs

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng khoản ngân sách được cho phép với những kênh mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp mang lại hiệu quả tốt nhất trên từng đồng $ được chi ra.

Bỏ phiếu:

AIP này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức một lựa chọn duy nhất:

 • YES - Đồng ý với đề xuất để tạo ra khoản ngân sách trên

 • NO - Không đồng ý tạo ra khoản ngân sách nói trên

Chúng tôi nghĩ rằng khoản ngân sách này là đủ trong điều kiện hiện tại, do số lượng cũng tương đối nhỏ nên chúng tôi không nghĩ rằng cần phải bỏ phiếu để giảm lượng ngân sách.

Kết quả:

 • Cộng đồng đã đồng ý để tạo ra khoản ngân sách lấy từ nguồn phát hành tháng Hai để sử dụng cho hoạt động marketing hai sản phẩm mới.

Tham khảo:

Last updated