AIP-24.4: Triển khai mô hình Kho bạc quản trị mới - Rút sớm

Đây là đợt bỏ phiếu thứ tư của AIP này. Đợt bỏ phiếu này sẽ quyết định việc cho phép xALPACA được rút sớm hoặc không.

Cơ sở:

 • Kho bạc quản trị ALPACA hiện tại đi theo mô hình "phân rã", người dùng lựa chọn khoảng thời gian khoá token của họ (từ 1 tuần cho tới 1 năm). Thời gian khoá còn lại sẽ quyết định số dư xALPACA của người dùng nhằm khuyến khích người dùng khoá ALPACA trong thời gian dài.

Lý luận:

 • Như ý kiến được đưa ra bởi các thành viên cộng đồng, mô hình Kho bạc quản trị hiện tại không còn thích hợp với trạng thái hiện tại của Alpaca Finance cũng như điều kiện thị trường hiện tại. Do không có ALPACA được phát hành mới, kèm theo đó là lợi suất của kho bạc giảm, dẫn tới không khuyến khích được người dùng khoá token dâu dài, và làm cho Kho bạc quản trị trở nên kém hấp dẫn.

 • Một mô hình staking mới cho Kho bạc quan trị sẽ được đề xuất trong AIP này.

Kế hoạch thực hiện:

Kho bạc mới sẽ có cấu trúc và những tính năng như dưới đây:

 • Người dùng sẽ không cần lựa chọn thời hạn khoá token. Người dùng có thể stake / rút token ở bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, sẽ có khoảng thời gian "làm nguội - cooldown" sau khi lựa chọn rút để người dùng có thể claim token của mình.

 • Người dùng không cần phải rút toàn bộ số lượng token đã stake. Họ có thể rút một phần.

 • Trong khoảng thời gian làm nguội, những token này sẽ không được xem như là đang stake và người dùng sẽ không được nhận phần thưởng stake cho số token này.

 • Trong khoảng thời gian làm nguội, người dùng có thể lựa chọn để stake trở lại số token đó.

 • Không có mô hình phân rã, 1 ALPACA được khoá sẽ luôn tương đương với 1xALPACA.

 • Doanh thu của giao thức được phân bổ cho Kho bạc quản trị sẽ không thay đổi.

 • Phần thưởng sẽ được trả hàng tuần vào kho bạc, nhưng sẽ được phân bổ đều trong suốt tuần.

Nếu được thông qua, quá trình chuyển đổi sang Kho bạc quản trị mới sẽ được thực hiện theo các bước:

 • Thiết lập Kho bạc quản trị mới.

 • Chuyển hướng phần thưởng hàng tuần sang Kho bạc mới.

 • Cho phép người dùng rút token từ Kho bạc hiện tại mà không cần trả phí rút sớm.

Nguồn lực phát triển:

 • Thời gian phát triển Kho bạc mới ước tính khoảng 01 tháng. Đội ngũ cũng có thể làm việc ở một số nhiệm vụ khác (UX/UI) trong giai đoạn phát triển Kho bạc quản trị.

 • Dựa trên danh sách công việc tồn đọng hiện tại, chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ có thể bắt đầu triển khai công việc vào tháng 10/2023.

Bỏ phiếu:

Đây là đợt bỏ phiếu thứ tư của AIP này. Đợt bỏ phiếu này sẽ quyết định việc cho phép xALPACA được rút sớm hoặc không. Hình thức bỏ phiếu chọn ra một phương án duy nhất:

 • YES - Cho phép rút sớm.

 • NO - Không cho phép rút sớm.

Lưu ý rằng nếu lựa chọn YES được thông qua, chúng ta sẽ có một đợt bỏ phiếu mới quyết định mức phí rút sớm.

Kết quả:

 • Cộng đồng đã lựa chọn YES - đồng ý cho rút sớm.

References:

Last updated