AIP-29.1: Chuyển đổi số BUSD còn lại trong lending AF1.0 sang USDT

Đây là đợt bỏ phiếu cho một loạt đợt bỏ phiếu của AIP này.

Cơ sở:

Là một phần trong quá trình loại bỏ BUSD khỏi nền tảng của chúng ta do sự huỷ bỏ niêm yết từ Binance, chúng ta đã đóng tất cả các vị thế farming có BUSD trong cặp và huỷ niêm yết tất cả các cặp farm có BUSD theo như AIP-25. Tuy nhiên vào ngày 30/1/2024, vẫn còn khoản 9 triệu USD lượng BUSD nằm trong kho bạc lending AF1.0.

Thông qua thảo luận cộng đồng, chúng tôi đã đề xuất chuyển đổi toàn bộ lượng BUSD còn lại sang USDT, triển khai chúng trở lại vào AF2.0 và cho phép người nạp tiền có thể claim lại tài sản.

Lý luận:

Chúng tôi tin rằng phương án này là hợp lý vì những lý do sau:

  • Mặc dù Binance vẫn chấp nhận cho nạp BUSD vào và sẽ chuyển đổi chúng sang FDUSD, nhưng chúng ta không biết chắc chắn được là cơ chế này sẽ được duy trì đến bao giờ, do đó tồn tại rủi ro lượng BUSD còn lại sẽ không thể chuyển đổi được.

  • BUSD trên AF1.0 không còn hoạt động và mang lại giá trị cho hệ sinh thái Alpaca Finance.

Triển khai

Việc triển khai chuyển đổi sẽ được thực hiện thông qua các bước như sau:

  1. Chúng ta sẽ nâng cấp hợp nạp tiền cho kho bạc BUSD trên AF1.0 để cho phép người quản trị có thể rút tiền.

  2. Tất cả lượng BUSD rút ra sẽ được gửi lên Binance, số này sẽ được tự động ghi có thành FDUSD theo tỷ lệ 1:1.

  3. Lượng FDUSD này sẽ được chuyển đổi sang USDT. Binance có đủ thanh khoản để chúng ta có thể thực hiện giao dịch này mà không bị trượt giá nhiều.

**Lưu ý: Giao dịch FDUSD gần với tỷ lệ 1:1 với thanh khoản tương đối sâu. Khi thực hiện việc chuyển đổi, chúng tôi sẽ thiết lập mức độ trượt giá chấp nhận được (ví dụ, -0.2% để đảm bảo người dùng nhận được mức giá chuyển đổi hợp lý.

  1. Sau khi chuyển đổi xong, USDT sẽ được rút từ Binance và triển khai vào hợp đồng lending AF2.0.

  2. Người dùng có thể claim ibUSDT của họ bất cứ lúc nào.

Bỏ phiếu

Đề xuất này sẽ được bỏ phiếu nhiều lần.

Lần bỏ phiếu đầu tiền để đưa ra lựa chọn duy nhất:

  • YES là đồng ý triển khai việc chuyển đổi như đề xuất.

  • NO là giữ nguyên lượng BUSD như hiện tại.

Nếu kết quả bỏ phiếu là YES, sẽ có những đợt bỏ phiếu phía sau để quyết định về chi phí của giao dịch.

Kết quả bỏ phiếu:

  • Cộng đồng lựa chọn YES, đồng ý chuyển đổi như đề xuất.

Tham khảo:

Last updated