AIP-4.2: Giải pháp loại bỏ rủi ro nợ xấu từ các vị thế còn lại trên WaultSwap

Cơ sở:

Với việc WaultSwap đã chuyển đổi và thay đổi tokenomics vào Quý 3/2021, chúng tôi đã dừng việc tích hợp việc Khai thác lợi suất sử dụng đòn bẩy (LFY) và không cho phép mở thêm vị thế mới. Mặc dù chúng tôi đã cảnh báo và khuyến nghị người dùng đóng vị thế của mình, nhưng hiện tại vẫn còn hơn 100 vị thế LYF trên WaultSwap.

Do thanh khoản của những pool này giảm, giá trị nợ thì tiếp tục tăng do lãi suất vay, trong khi các vị thế này không còn kiếm được lợi suất nữa, những vị thế này đang tạo ra rủi ro nợ xấu.

Một vài ngày trước, sự kiện nợ xấu đã xảy ra với khoảng $12k USDT. Điều này xảy ra do các vị thế LFY chiếm một độ lớn tương đối so với thanh khoản gốc trong pool. Khi việc thanh lý diễn ra, một phần LP phải được swap trở lại tài sản vay (trong trường hợp này là swap từ TUSD -> USDT), nhưng do thanh khoản trong pool không đủ, việc swap tạo ra mức trượt giá lớn dẫn đến số lượng USDT nhận được bị giảm đi và dẫn đến nợ xấu.

Bạn có thể đọc nội dung thảo luận tại đây: https://forum.alpacafinance.org/t/aip-4-handling-of-a-recent-bad-debt-on-waultswap-s-position-and-solution-to-eliminate-this-risk-in-the-future/264

Phương án đề xuất:

Chúng tôi đề xuất 2 cuộc biểu quyết độc lập để xử lý vấn đề này:

Cuộc bỏ phiếu thứ hai: (AIP-4.2)

  • Có hay Không đóng toàn bộ các vị thế còn lại trên WaultSwap, trả lại tiền cho người dùng để tránh phát sinh nợ xấu trong tương lai.

Vào ngày 19/3/2022, đang có 113 vị thế với tổng nợ khoảng $140k USD.

Kế hoạch như dưới đây:

  1. Chúng tôi sẽ nâng cấp hợp đồng farming trên WaultSwap để cho phép một địa chỉ đặc biệt (ví dụ, ví của lập trình viên) để thanh lý toàn bộ các vị thế trên WaultSwap (chỉ đối với WaultSwap, các vị thế trên PCS, MDEX không có gì thay đổi).

  2. Chúng tôi sẽ thay đổi phương pháp thanh lý. Thay vì swap các token không được vay trên DEX (đây là lý do sinh ra nợ xấu), chúng tôi sẽ sử dụng giá oracle và để cho chiến lược thanh lý mới khấu trừ số lượng cần thiết từ ví của chúng tôi như đã xác định bằng oracle với mức giảm giá 5%.

  3. Các vị thế farming lúc này sẽ có tài sản cơ sở và đủ khả năng trả lại nợ và đóng vị thế.

  4. Tất cả giá trị còn lại sẽ được trả cho người dùng.

Trong bước #2, Team Alpaca sẽ cung cấp lượng thanh khoản cần thiết để đóng các vị thế. Sau đó chung tôi sẽ swap thủ công trên CEX hoặc DEX để lấy lại lượng stablecoin. Nếu có lợi nhuận phát sinh từ đó, chúng tôi sẽ dùng để mua lại ALPACA và đốt.

Lưu ý: Một số token như MATIC không còn thanh khoản trên các DEX thuộc BNB Chain, vì vậy chúng tôi phải giao dịch trên CEX.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã biểu quyết đóng lại các vị thế còn mở.

  • Tất cả các vị thế đã được đóng. Chi tiết tại đây.

Tham khảo:

Last updated