AIP-6.2: Hạn chế suất đầu tư vào Kho bạc tự động

Cơ sở:

Do nhu cầu đầu tư vào các Kho bạc tự động rất cao và dung lượng đầu tư thì bị giới hạn, một số thành viên cộng đồng có yêu cầu Alpaca team đưa ra một số hạn chế về việc ai có thể đầu tư vào Kho bạc tự động.

Dựa trên APR và thanh khoản hiện tại của các pool, chúng tôi ước tính rằng có thêm khoảng khoảng 200 triệu USD TVL có thể đạt được với các Kho bạc tự động theo các thông số hiện tại. Trong khi con số này không hề nhỏ, chúng tôi tin rằng nhu cầu sẽ còn cao hơn, do tính hiệu quả của các Kho bạc và tình hình thị trường hiện tại.

Cơ sở lý luận:

Bằng việc giới hạn quyền đầu tư vào một số Kho bạc tự động, chúng ta có thể tạo thêm giá trị cho hệ sinh thái Alpaca và mang lại đặc quyền truy cập cho các thành viên cộng đồng. Hơn nữa, chúng ta đã khởi chạy các Kho bạc tự động với mức đòn bẩy 3x và 8x. Đặc điểm của các kho bạc này có một số điểm khác nhau (APY, tỷ lệ Sharpe, mức tụt giảm lớn nhất.) Phụ thuộc vào mục tiêu của mỗi người, nhà đầu tư có thể lựa chọn một Kho bạc phù hợp với họ. Hơn nữa, các Kho bạc 8x có mức độ hấp dẫn cao hơn do nó có APY cao. Và bởi vì mức đòn bẩy cao, dung lượng của Kho bạc 8x được điền đầy rất nhanh, chỉ mấy phút sau khi ra mắt là đã được điền đầy.

Do các yếu tố phía trên, sau khi thảo luận nội bộ, chúng tôi đề xuất phân loại các Kho bạc tự động thành hai nhóm và giới hạn quyền truy cập như sau:

 • Các Kho bạc có mức đòn bẩy thấp: Không giới hạn quyền dầu tư với Kho bạc có mức đòn bẩy <= 4x

 • Các Kho bạc có mức đòn bẩy cao: Giới hạn quyền truy cập với các Kho bạc có mức đòn bẩy > 4x, chỉ những người nắm giữ xALPACA mới được đầu tư.

Trong khi hiện tại chúng tôi chỉ mới cung cấp các Kho bạc tự động với mức đòn bẩy 3x và 8x, trong tương lai, chúng tôi có thể sẽ cung cấp các Kho bạc có mức đòn bẩy khác như 4x, 5x... Các kho bạc dựa trên các cặp LP có mức lợi suất thấp cũng có thể so sánh với các kho bạc có mức lợi suất cao như BNB - USDT. Mục tiêu của chúng tôi là giữ APY của các Kho bạc ở mức tương đương nhau trên các cặp LP khác nhau để tối thiểu hóa quá trình ra quyết định và cân nhắc của người dùng, việc sẽ tốn nhiều thời gian và phí giao dịch.

Phương án đề xuất:

Chỉ những người nắm giữ xALPACA mới có thể đầu tư vào các Kho bạc có tỷ lệ đòn bẩy cao. Lượng đầu tư tối đa vào tất cả các pool sẽ tương ứng với số dư xALPACA của họ. Chúng tôi đề xuất việc phân bổ dung lượng đầu tư they đổi tuyến tính như mô tả bên dưới:

Tuyến tính: nắm giữ càng nhiều xALPACA thì bạn càng có thể đầu tư nhiều vào Kho bạc:

Ví dụ:

2 xALPACA = $1 tổng phân bổ trên tất cả các kho bạc

 • Ví dụ: Alice có 10,000 xALPACA, cô ấy sẽ được đầu tư $5,000 vào tất cả các Kho bạc có mức đòn bẩy cao.

 • Để rõ ràng hơn, trong trường hợp này, Alice có thể đầu tư $2,000 vào một kho bạc này, $500 vào kho bạc khác và $2,500 vào một kho bạc khác, miễn sao tổng không vượt quá $5,000.

 • Mức phân bổ sẽ được tính theo giá trị hiện tại của khoản đầu tư chứ không phải trên cơ sở chi phí. Nên khi khoản đầu tư tăng giá trị, nó sẽ chiếm thêm dung lượng được phân bổ.

Động: Tỷ lệ sẽ được điều chỉnh hàng tháng dựa trên giá của ALPACA.

 • Ví dụ: Hiện tại 2xALPACA = $1 phân bổ. Khi giá của ALPACA tăng 100%, tỷ lệ mới sẽ là 1xALPACA = $1 phân bổ, đảm bảo tỷ lệ theo $ là cố định.

Một số lưu ý khác:

 • Dung lượng phân bổ ở đây được tính theo giá trị vốn. Điều này có nghĩa là dung lượng phân bổ $1 tương đương với việc bạn có thể cung cấp $1 giá trị tài sản để có mức TVL là $8 đối với Kho bạc 8x.

 • Chúng tôi sẽ theo dõi số lượng đầu tư của mỗi hợp đồng thông minh tương ứng với mỗi Kho bạc (chứ không phải là số lượng token cổ phần trong ví). Do đó người dùng không thể lách luật bằng cách chuyển các token cổ phẩn ra khỏi ví của mình để có thể dung lượng.

 • Số dư xALPACA sẽ được xác định theo thời gian thực, on-chain tại thời điểm đầu tư.

 • Nếu số dư xALPACA của bạn rơi xuống dưới mức phân bổ cho phép SAU khi đầu tư, tiền của bạn vẫn được phép nằm lại trong Kho bạc, tuy nhiên khi muốn đầu tư thêm, bạn phải nâng số dư xALPACA của mình lên.

 • Tỷ lệ động, sẽ được điều chỉnh hàng tháng vào thời điểm đầu tháng. Để tránh việc bị thao túng, chúng tôi sẽ sử dụng giá trung bình của ALPACA trong 1 tuần trước thời điểm điều chỉnh.

 • Với những nhà đầu tư hiện tại vào các Kho bạc có tỷ lệ đòn bẩy cao, chúng tôi không thể làm gì được cả. Tuy nhiên, một khi họ rút, họ chỉ có thể đầu tư lại nếu như đáp ứng được các tiêu chí.

Bỏ phiếu:

Để đảm bảo sự rõ ràng và công bằng, chúng tôi sẽ tiến hành hai đợt bỏ phiếu cho AIP này. Đây là đợt bỏ phiếu thứ hai.

Đợt bỏ phiếu thứ hai: Đợt bỏ phiếu thứ nhất đã được thông qua. Bây giờ, chúng ta sẽ tổ chức đợt bỏ phiếu thứ hai để xác định các thông số nhằm giới hạn quyền đầu tư vào các Kho bạc có tỷ lệ đòn bẩy cao.

Dựa trên các thảo luận và phản hồi, và trong nỗ lực để sớm đưa đề xuất này vào thực hiện, chúng tôi đề xuất một số cơ chế như sau:

 • Mức dung lượng đầu tư sẽ được phân bổ trên tất cả các Kho bạc có tỷ lệ đòn bẩy cao

 • Phân bổ tuyến tính

 • Tỷ lệ phân bổ động, được điều chỉnh hàng tháng vào thời điểm bắt đầu mỗi tháng

 • Để chống hành động thao túng, chúng tôi sẽ sử dụng TWAP của ALPACA trong vòng 1 tuần trước thời điểm điều chỉnh.

 • Việc bỏ phiếu sẽ chỉ dựa trên tỷ lệ xALPACA

Lựa chọn 1: $1.0 giá trị token ALPACA bị khóa cho $1 dung lượng đầu tư

Lựa chọn 2: $1.5 giá trị token ALPACA bị khóa cho $1 dung lượng đầu tư

Lựa chọn 3: $2.0 giá trị token ALPACA bị khóa cho $1 dung lượng đầu tư

Lựa chọn 4: $2.5 giá trị token ALPACA bị khóa cho $1 dung lượng đầu tư

Lựa chọn 5: $3.0 giá trị token ALPACA bị khóa cho $1 dung lượng đầu tư

Ví dụ, với giá hiện tại của ALPACA là $0.66, với Lựa chọn 1, để có thể đầu tư $1 vào Kho bạc, người dùng cần khóa $1/0.66 = 1.5 xALPACA. Với Lựa chọn 2, người dùng cần khóa $1.5/0.66 = 2.30 xALPACA để có thể đầu tư $1 vào Kho bạc.

Kết quả:

 • Cộng đồng đã biểu quyết cho Lựa chọn 1 ($1.0 giá trị token ALPACA bị khóa cho $1 dung lượng đầu tư)

Tham khảo:

Last updated