AIP-7: Xử lý nợ xấu trên Fantom

Cơ sở:

Trong đợt điều chỉnh mạnh của thị trường vào tuần trước, Alpaca Finance đã hứng chịu một khoản nợ xấu trên mạng Fantom. Nguyên nhân là do giá giảm nhanh và mạnh cộng với mạng Fantom bị nghẽn nên các node trên đó không phản ứng kịp thời, dẫn đến việc thanh lý bị chậm.

Phương án đề xuất:

Tổng lượng nợ xấu là 62,471 FTM hay tương đương 23k USD (theo giá FTM ở thời điểm hiện tại) chiếm khoảng 2% tổng lượng FTM bị thanh lý.

Do số tiền này lớn hơn 10k USD, chúng tôi đưa lên đây để cộng đồng cùng thảo luận và đưa ra quyết định cho việc kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm để bù đắp khoản nợ xấu cho những người cho vay FTM.

Kết quả:

Cộng đồng bỏ phiếu thông qua việc kích hoạt Kế hoạch bảo hiểm

Tham khảo:

Last updated