AIP-8.2: Tăng tính ứng dụng cho AUSD, suất đầu tư vào Kho bạc tự động có mức đòn bẩy cao

Cơ sở:

Vào tháng Ba, chúng tôi đã công bố một số cải tiến đối với AUSD, bao gồm: chuyển thanh khoản cho AUSD sang Elipsis và phân bổ quỹ phát triển để đảm bảo giữ giá peg cho AUSD.

Chúng tôi tiếp tục đề xuất một cơ chế mới để tăng tính ứng dungjc ho AUSD bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các Kho bạc tự động có mức đòn bẩy cao.

Cơ sở lý luận:

Bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các Kho bạc có mức đòn bẩy cao cho những người nắm giữ AUSD, chúng ta sẽ gia tăng ứng dụng và nhu cầu nắm giữ AUSD, từ đó hỗ trợ cho việc giữ giá peg và ứng dụng của AUSD.

Phương án đề xuất

Phương án tiến hành sẽ tương tự với cách làm đối với xALPACA, chi tiết như sau:

(Lưu ý rằng đề xuất này sẽ cung cấp một phương pháp bổ sung để truy cập vào các Kho bạc tự động có tỷ lệ đòn bẩy cao. Những người nắm giữ xALPACA vẫn tiếp tục được hưởng đặc quyền của mình như AP - 6).

Khóa token: Người dùng sẽ cần phải stake token LP AUSD3EPS trên Ellipsis để có quyền truy cập vào Kho bạc có mức đòn bẩy cao. Lựa chọn này sẽ mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho người dùng của chúng ta do họ vẫn có thể tiếp tục thu được lợi suất từ phí giao dịch. Các token LP được khóa sẽ được stake trong hợp đồng Fairlaunch theo tư cách của người dùng để tiếp tục nhận phần thưởng ALPACA.

Thời hạn khóa: Người dùng có thể lựa chọn thời hạn khóa từ 1 - 52 tuần. Tương tự như Kho bạc quản trị, thời hạn khóa càng dài, người dùng càng nhận được mức phân bổ cao.

Phân bổ: Chúng tôi đề xuất cơ chế tương tự như xALPACA, nơi là $x giá trị của token LP khóa trong 1 năm sẽ tương ứng với mức phần bổ 1$ được đầu tư vào Kho bạc tự động có mức đòn bẩy cao. Cộng đồng sẽ bỏ phiếu lựa chọn x.

Một số lưu ý khác:

Do người dùng có thể cung cấp một tổ hợp bất kỳ các token trong pool AUSD3EPS, nên chúng tôi sẽ giới hạn tổng AUSD có thể được vay nếu giá rớt xuống dưới một ngưỡng cho trước. Việc này sẽ thúc đẩy người dùng thêm các stablecoin khác vào pool (ví dụ như BUSD, USDT) hoặc mua thêm AUSD từ thị trường mở để thêm vào pool. Cả hai hành động trên sẽ giúp tăng giá AUSD lên mức giá peg.

Bỏ phiếu:

Để đảm bảo sự rõ ràng và công bằng, chúng tôi sẽ tiến hành hai đợt bỏ phiếu cho AIP này. Đây là đợt bỏ phiếu thứ hai.

Đợt bỏ phiếu thứ nhất: Nhằm xác định liệu chúng ta có nên mở rộng quyền truy cập vào các Kho bạc có mức đòn bẩy cao cho những người nắm giữ token LP AUSD3EPS không. Lựa chọn là Có hoặc Không.

Đợt bỏ phiếu thứ hai: Nếu đợt bỏ phiếu thứ nhất được thông qua, chúng ta sẽ tiến hành đợt bỏ phiếu thứ hai để xác địnhc ác thông số liên quan.

Đợt bỏ phiếu này sẽ được thực hiện thông qua hình thức Lựa chọn có xếp hạng - Ranked Choice Voting (IRV):

Mỗi người bỏ phiếu có thể xếp hạng số lựa chọn bất kỳ. Lượng biểu quyết sẽ được đếm theo mỗi lựa chọn hàng đầu của người bỏ phiếu. Nếu ứng viên đạt dược hơn một nửa số phiếu bầu cho lựa chọn đầu tiên, lựa chọn đó sẽ được thông qua. Nếu không, lựa chọn với lượng bỏ phiếu ít nhất sẽ bị loại bỏ. Người nào bỏ phiếu cho lựa chọn bị loại bỏ đó là lựa chọn hàng đầu sẽ được chuyển toàn bộ lượng biểu quyết của mình sang lựa chọn tiếp theo của người đó. Việc này sẽ được tiến hành lặp lại cho tới khi xuất hiện lựa chọn có hơn 50% lượng biểu quyết. Khi chỉ còn lại hai lựa chọn, lúc này chỉ còn là cuộc đua của hai ứng viên, do đó sẽ chắc chắn xác định được ứng viên chiến thắng.

Lựa chọn 1: $1.0 giá trị được khóa của AUSD3EPS sẽ được phân bổ suất đầu tư $1 (giống với xALPACA)

Lựa chọn 2: $1.5 giá trị được khóa của AUSD3EPS sẽ được phân bổ suất đầu tư $1

Lựa chọn 3: $2.0 giá trị được khóa của AUSD3EPS sẽ được phân bổ suất đầu tư $1

Lựa chọn 4: $2.5 giá trị được khóa của AUSD3EPS sẽ được phân bổ suất đầu tư $1

Lựa chọn 5: $3.0 giá trị được khóa của AUSD3EPS sẽ được phân bổ suất đầu tư $1

Lựa chọn 6. $3.5 giá trị được khóa của AUSD3EPS sẽ được phân bổ suất đầu tư $1

Lựa chọn 7. $4.0 giá trị được khóa của AUSD3EPS sẽ được phân bổ suất đầu tư $1.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu cho Lựa chọn 1 ($1.0 giá trị được khóa của AUSD3EPS sẽ được phân bổ suất đầu tư $1)

Tham khảo:

Last updated