AIP-9: Gửi tiền từ quỹ thanh lý vào các pool lending trong khi chờ đợi mua lại ALPACA

Cơ sở:

Gửi một phần tiền từ Quỹ thanh lý vào các pool lending của Alpaca trong thời gian chờ đợi mua lại ALPACA.

Động lực / Lý luận:

Quỹ thanh lý thường phình to ra sau mỗi đợt thị trường biến động mạnh, như thời điểm hiện tại. Đa phần quỹ thanh lý nằm dưới dạng stablecoin. Gửi một phần quỹ thanh lý vào các poo lending sẽ giúp quỹ kiếm thêm khoảng $70 mỗi ngày (theo số liệu APR hiện tại), và tăng TVL của giao thức lên khoảng 1 triệu USD.

Đề xuất này không đòi hỏi nhiều nguồn lực từ đội ngũ phát triển, trong khi mang lại lợi ích về mặt TVL và thu nhập hàng ngày cho quỹ thanh lý. Việc này cũng sẽ giúp giảm lãi suất vay cho các tài sản có thanh khoản thấp như USDC, do đó có thể thu hút thêm người dùng canh tác lợi suất dùng đòn bẩy, lại tiếp tục làm tăng TVL.

Chiến lược này làm phát sinh một rủi ro nhỏ so với việc chỉ nắm giữ quỹ. Nếu nợ xấu xảy ra trong các pool lending, số tiền gốc dùng để mua lại ALPACA có thể bị giảm đi.

Cách thức triển khai:

  • Gửi tất cả stablecoin trong ví thanh lý (trừ đi lượng cần thiết cho việc mua lại của tuần đó) vào các pool lending

  • Stake các ibToken để nhận phần thưởng ALPACA, lượng ALPACA này sẽ được dùng để đốt

  • Rút lượng cần thiết để mua lại cho tuần sau vào mỗi cuối tuần. Nếu lượng quỹ thanh lý của tuần đó dưới dạng stablecoin tăng cao hơn mức cần thiết, sẽ tiếp tục gửi phần dư vào pool lending để có thêm intoken

  • Việc này cũng được triển khai tương tự với BNB, ETH và BTCB nếu thị trường tăng trở lại.

Bỏ phiếu:

Đề xuất này sẽ được bỏ phiếu theo hình thức đơn giản YES hoặc NO.

Kết quả:

  • Cộng đồng đã bỏ phiếu Yes, đồng ý để gửi tiền từ quỹ thanh lý vào các pool lending.

Tham khảo:

Last updated