Thêm thủ công Token vào MetaMask

Thêm thủ công Token vào MetaMask của bạn

Nếu bạn không thể thấy ibToken (ví dụ ibALPACA, ibCAKE, ibBNB, ibBUSD, ibUSDT, ibUSDC, ibTUSD, ibBTCB, and ibETH), Pancakeswap LP tokens, hãy làm theo các bước dưới đây và thêm các token đó vào MetaMask của mình

 • Mở Metamask

 • Nhấn vào "Add Token" trong tab Assets

 • Chọn "Custom Token"

 • Nhập địa chỉ của token bạn muốn thêm vào ô Token Contract Address

  • ibETH token: 0xbfF4a34A4644a113E8200D7F1D79b3555f723AfE

  • ibBTCB token: 0x08FC9Ba2cAc74742177e0afC3dC8Aed6961c24e7

  • ibTUSD token: 0x3282d2a151ca00BfE7ed17Aa16E42880248CD3Cd

  • ibUSDC token: 0x800933D685E7Dc753758cEb77C8bd34aBF1E26d7

  • ibUSDT token: 0x158Da805682BdC8ee32d52833aD41E74bb951E59

  • ibBUSD token: 0x7C9e73d4C71dae564d41F78d56439bB4ba87592f

  • ibBNB token: 0xd7D069493685A581d27824Fc46EdA46B7EfC0063

  • ibCAKE Token: 0xfF693450dDa65df7DD6F45B4472655A986b147Eb

  • Pancake ALPACA-BNB LP token: 0xf3ce6aac24980e6b657926dfc79502ae414d3083

  • ALPACA token: 0x8f0528ce5ef7b51152a59745befdd91d97091d2f

 • Nhấn "Next"

 • Nhấn "Add tokens"

 • Bây giờ bạn sẽ thấy số dư token trong MetaMask của mình

Last updated