Claim phần thưởng từ Kho bạc Quản trị

Để claim phần thưởng từ Kho bạc Quản trị, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

  • Đi tới trang Governance

  • Kết nối với ví Web3 của bạn (ví dụ Metamask), nhớ là bạn cần dùng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom).

  • Kéo xuống phía dưới đến phần Staking Management (Quản lý stak) của trang Governance

  • Click vào "Claim all" sau đó xác thực giao dịch trên Metamask để nhận phần thưởng

Phần thưởng được phân phối theo hàng tuần vào 07:01 mỗi ngày thứ Năm theo giờ Việt Nam.

Last updated