Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

Claim phần thưởng từ Kho bạc Quản trị

Để claim phần thưởng từ Kho bạc Quản trị, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
  • Đi tới trang Governance
  • Kết nối với ví Web3 của bạn (ví dụ Metamask), nhớ là bạn cần dùng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom).
  • Kéo xuống phía dưới đến phần Staking Management (Quản lý stak) của trang Governance
  • Click vào "Claim all" sau đó xác thực giao dịch trên Metamask để nhận phần thưởng
Phần thưởng được phân phối theo hàng tuần vào 07:01 mỗi ngày thứ Năm theo giờ Việt Nam.