Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
Claim phần thưởng từ Kho bạc Quản trị
Để claim phần thưởng từ Kho bạc Quản trị, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:
  • Đi tới trang Governance
  • Kết nối với ví Web3 của bạn (ví dụ Metamask), nhớ là bạn cần dùng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom).
  • Kéo xuống phía dưới đến phần Staking Management (Quản lý stak) của trang Governance
  • Click vào "Claim all" sau đó xác thực giao dịch trên Metamask để nhận phần thưởng
Phần thưởng được phân phối theo hàng tuần vào 07:01 mỗi ngày thứ Năm theo giờ Việt Nam.
Copy link