Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
Rút sớm ALPACA ra khỏi Kho bạc quản trị
Để rút sớm ALPACA của bạ khỏi Kho bạc quản trị, bạn cần làm theo các bước sau:
  • Đi tới trang Governance
  • Kết nối ví Web3 của bạn (ví dụ như Metamask) và đảm bảo rằng bạn đang ở đúng mạng lưới blockchain.
  • Click vào "Withdraw"
  • Điền số lượng bạn muốn rút
  • Click vào "Early Withdraw and Pay the Penalty" để "Rút sớm và chấp nhận chịu phạt"
Copy link