Rút sớm ALPACA ra khỏi Kho bạc quản trị

Để rút sớm ALPACA của bạ khỏi Kho bạc quản trị, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Đi tới trang Governance

  • Kết nối ví Web3 của bạn (ví dụ như Metamask) và đảm bảo rằng bạn đang ở đúng mạng lưới blockchain.

  • Click vào "Withdraw"

  • Điền số lượng bạn muốn rút

  • Click vào "Confirm Unstake"

  • Click vào tab "Unlocking"

  • Click vào nút "Early Withdraw" phía sau vị thế bạn muốn rút.

  • Click vào "Early Withdraw and Pay the Penalty" để rút sớm ALPACA của mình và chấp nhận nộp phạt.

Last updated