Rút xALPACA từ Kho bạc quản trị cũ

Theo AIP-26, xALPACA đã được mở khoá từ Kho bạc quản trị cũ ở thời điểm chuyển đổi sẽ không được tự động chuyển qua Kho bạc mới. Người dùng cần phải tự claim ALPACA của mình thông qua bscscan.

Để rút ALPACA của mình từ Kho bạc quản trị cũ trên BNB Chain, người dùng cần thực hiện theo các bước sau:

  • Đi tới trang này.

  • Click vào "Connect to Web3" để kết nối với ví của bạn và đảm bảo rằng bạn đã thêm mạng BNB vào ví mình. Click vào đây để thêm mạng BNB nếu bạn chưa có.

  • Click vào hộp "17. withdraw (0x3ccfd60b)".

  • Click vào "Write" và bạn sẽ cần chấp nhận giao dịch trên ví của mình để rút ALPACA.

Last updated