Tiếng Việt
Search
K
🗳

Kho bạc Quản trị

Theo như AIP-24, mô hình Kho bạc quản trị mới có cấu trúc và đặc điểm như sau:

Cấu trúc của Kho bạc quản trị mới:

  • Người dùng có thể stake / rút token của mình ở bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên sẽ có một khoảng thời gian "làm nguội" trước khi người dùng có thể claim token của mình.
  • 1 ALPACA = 1 xALPACA, luôn luôn là như vậy.
  • Doanh thu của giao thức được phân bổ cho Kho bạc quản trị không thay đổi so với mô hình cũ.
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ theo tuần, nhưng là trả thưởng đều trong suốt cả tuần.

Rút token ALPACA bị khoá:

  • Để rút ALPACA, người dùng cần phải đợi một khoảng thời gian làm nguội là 21 ngày để có thể nhận được token.
  • Trong giai đoạn làm nguội, những token này sẽ không được xem là đang khoá, và không có các quyền lợi tương ứng.
  • Trong giai đoạn làm nguội, người dùng có thể chọn huỷ việc mở khoá để stake trở lại.
  • Người dùng có thể lựa chọn rút sớm và chịu phạt.
💡 Mẹo
  • Người dùng có thể khoá thêm token ALPACA của mình bất cứ lúc nào.
  • Người dùng không cần phải rút toàn bộ số token đã khoá, bạn có thể mở khoá từng phần.

🎁Phần thưởng

Bằng việc khóa ALPACA của mình, bạn sẽ được nhận những phần thưởng sau đây:

1. Phần thưởng từ Grazing Range

Những người khóa ALPACA vào vault quản trị sẽ được nhận toàn bộ phần thưởng từ các pool Grazing Range trong tương lai. Hơn nữa, bạn không cần phải chọn pool để stake như hiện tại nữa. Nếu có nhiều pool đang được mở ở cùng một thời điểm, bạn sẽ nhận được phần thưởng từ tất cả các pool đó cho bạn. APY của bạn sẽ được tăng lên. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các pool Grazing Range tại đây.

2. Chia sẻ doanh thu từ Alpaca Finance

Để ALPACA phản ánh đúng giá trị của Alpaca Fiance hơn nữa, và mang lại nhiều lợi ích hơn cho người nắm giữ ALPACA, chúng tôi sẽ điều chỉnh phí hiệu suất hoạt động farming dùng đòn bẩy lên 9% (9% của phần thưởng từ hoạt động farming). Trong đó 5% sẽ được chuyển đến và phân bổ cho những người khóa ALPACA trong vault quản trị (dưới dạng ALPACA được mua lại), và 4% còn lại sẽ được chuyển đến quỹ phát triển.
Đây sẽ là nguồn doanh thu mới cho những người khóa ALPACA, nó sẽ mang lại khoảng 2,6 triệu USD/ năm, tương đương 50.000 USD/ tuần (dựa trên số liệu của tuần trước). Như vậy là người nắm giữ ALPACA lúc này sẽ được hưởng lợi từ APR từ protocol hiện tại + phần thưởng Grazing Range + cơ chế giảm phát từ việc mua lại ALPACA và đốt.

3. Quyền biểu quyết

xALPACA đại diện cho quyền biểu quyết của bạn, càng nhiều xALPACA thì quyền biểu quyết càng cao.