📝Thảo luận và bỏ phiếu quản trị

Chúng tôi sử dụng Diễn đàn - Forum cho các thảo luận quản trị và các đề xuất. Nếu bạn là người mới, dưới đây là các chủ đề được khuyến nghị mà bạn có thể thấy chúng hữu ích:

Bạn có thể đăng nhập vào Forum tại đây.

Để bỏ phiếu cho các Đề xuất quản trị, bạn có thể vào trang Snapshot tại đây. Nếu bạn chưa dùng trang này bao giờ, có thể đọc hướng dẫn Bỏ phiếu cho đề xuất cải tiến Alpaca.

Quy tắc cộng đồng và các hướng dẫn

Khi sử dụng Diễn đàn, chúng tôi có đặt ra một số quy tắc và các hướng dẫn để đảm bảo rằng cộng đồng có thể thảo luận và đề xuất các cải tiến tiềm năng theo cách tích cực nhất.

 • Đây là nơi văn minh dành cho các thảo luận công khai

 • Cải tiến các thảo luận

 • Hãy vui lòng, ngay cả khi bạn không đồng ý

 • Việc tham gia của bạn rất quan trọng

 • Nếu bạn thấy một vấn đề, hãy gắn cờ

 • Luôn luôn là người văn minh

 • Giữ cho diễn đàn thật ngăn nắp, sạch sẽ

 • Chỉ post những ý kiến của chính bạn

Bạn có thể đọc chi tiết hơn tại đây.

Làm thế nào để phát triển một Đề xuất cộng đồng?

Như là một phần trong quy trình quản trị của Alpaca Finance, cộng đồng sẽ được phép đưa ra các Đề xuất cộng đồng lên diễn đàn, và các thành viên khác có thể đưa ra nhận xét, thảo luận về đề xuất đó.

Để đảm bảo rằng các thành viên cộng đồng khác có thể đưa ra các phản hồi có tính xây dựng, các đề xuất ít nhất cần phải có những phần sau đây:

 1. Tóm tắt: Một dòng tóm tắt về đề xuất của bạn

 2. Tóm lược: Một đoạn văn để tóm lược về đề xuất của bạn.

 3. Tổng quát: Một hoặc một số đoạn dùng để mô tả rõ về đề xuất của bạn. Bạn nên cố gắng chi tiết và cụ thể hóa nhất có thể trong phần này. Càng chi tiết càng tốt, vì các thành viên khác sẽ có thể đưa ra các phản hồi cho các chi tiết trong đề xuất của bạn.

 4. Động cơ: Giải thích động cơ đằng sau đề xuất của bạn. Thường thì, phần này dùng để giải thích về lợi ích mà đề xuất này mang lại cho Alpaca Finance và cộng đồng/người dùng của nó.

 5. Tham khảo: Bất kỳ thông tin tham khảo nào để củng cố cho luận điểm trong đề xuất của bạn.

Khi tạo một đề xuất, vui lòng đặt đề xuất của mình vào đúng chuyên mục con. Các chuyên mục con cụ thể như sau:

 1. Đối tác: Đề xuất về các đối tács Grazing Range mới và/hoặc ý tưởng về các mối quan hệ đối tác mới.

 2. Pool farming và lending: Đề xuất về danh sách các pool farming hoặc lending

 3. Sản phẩm và tính năng: Đề xuất liên quan đến sản phẩm hoặc tính năng mới

 4. Thứ tự ưu tiên: Đề xuất liên quan đến việc sắp xếp lại ưu tiên phát triển

 5. Sử dụng nguồn vốn trong Warchest: Đề xuất liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn trong Warchest

 6. Các thông số của giao thức: Đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh các thông số của giao thức

 7. Khác: Đề xuất khác mà không tìm thấy chuyên mục phù hợp kể trên.

Quy trình xử lý một đề xuất quản trị của Alpaca Finance

Diễn đàn là nơi để các thành viên cộng đồng thảo luật và đề xuất các cải tiến tiềm năng nhằm gúp Alpaca Finance có thể duy trì được vị thế dẫn đầu của mình trong mảng Canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy.

Phí dưới là quy trình xử lý một đề xuất quản trị trên Alpaca Finance:

Bước thứ nhất: Đề xuất và thảo luận

Trong bước thứ nhất, các thành viên cộng đồng có thể gửi đề xuất của mình lên diễn đàn theo chuyên mục "Community Proposal & Discussion". Khi tạo một đề xuất cộng đồng, hãy đảm bảo rằng bạn chọn đúng chuyên mục con. Danh sách chuyên mục con tại đây:

 • Đối tác: Đề xuất về các đối tács Grazing Range mới và/hoặc ý tưởng về các mối quan hệ đối tác mới.

 • Pool farming và lending: Đề xuất về danh sách các pool farming hoặc lending

 • Sản phẩm và tính năng: Đề xuất liên quan đến sản phẩm hoặc tính năng mới

 • Thứ tự ưu tiên: Đề xuất liên quan đến việc sắp xếp lại ưu tiên phát triển

 • Sử dụng nguồn vốn trong Warchest: Đề xuất liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn trong Warchest

 • Các thông số của giao thức: Đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh các thông số của giao thức

 • Khác: Đề xuất khác mà không tìm thấy chuyên mục phù hợp kể trên.

Một khi đề xuất cộng đồng đã được đưa lên, các thành viên khác sẽ được phép tương tác và thảo luận về nó. Các đề xuất thu hút được sự chú ý từ cộng đồng sẽ được chuyển qua Bước thứ hai.

Tham khảo cách tạo một đề xuất cộng đồng tại đây.

Bước 2: Yêu cầu phản hồi (RFF) / Làm bản nháp cho Đề xuất phát triển Alpaca (AIP)

Đội ngũ Alpaca sẽ tạo một chủ đề phía dưới chuyên mục "Alpaca Improvement Proposal (AIP)" để hợp nhất việc thảo luận liên quan đến một chủ đề cụ thể. Các thành viên cộng động sẽ được phép tham gia trong bước này bằng cách thảo luận và đưa ra các phản hồi để phát triển đề xuất đó.

Quá trình phát triển từ một bản nháp đến bản đề xuất cuối cùng cho AIP sẽ kết thúc sau 3 ngày, nhằm có đủ thời gian để các thành viên cộng đồng tương tác. Một AIP cần nhận được ít nhất 5% upvote từ tất cả các thành viên diễn đàn để có thể được đưa lên trang Snapshot để bỏ phiếu thông qua.

Bước thứ 3: Cộng đồng bỏ phiếu để thông qua đề xuất

Một khi AIP đã được hoàn thiện, nó sẽ được đưa lên trang Snapshot để toàn bộ cộng đồng bỏ phiếu thông qua. Thời gian để bỏ phiếu cho một đề xuất là 3 ngày, nhằm đảm bảo các thành viên có đủ thời gian để tham gia vào quy trình này. Một khi quá trình bỏ phiếu được hoàn thành, đội ngũ phát triển Alpaca Finance sẽ hành động dựa theo kết quả đồng thuận từ cộng đồng.

Theo như AIP-28, cấu trúc bỏ phiếu sẽ như sau:

1.) Ít nhất có 72 giờ để bỏ phiếu cho mỗi đề xuất.

2.) Bỏ phiếu kín cho tất cả các đề xuất.

3.) Tất cả các lựa chọn đều được đặt trên một cơ sở công bằng. Ví dụ, nếu một đề xuất về thay đổi một thông số của giao thức và có nhiều giá trị có thể lựa chọn của thông số đó, chúng tôi sẽ triển khai một loạt các cuộc bỏ phiếu, với đợt bỏ phiếu đầu tiên là quyết định xem có thay đổi thông số đó hay không.

4.) Sẽ có lựa chọn bỏ phiếu trắng. Người dùng không có quan điểm rõ ràng về một vấn đề vẫn có thể tham gia quản trị và thể hiện tiếng nói của mình.

5.) Với những chủ đề bỏ phiếu đơn giản với chỉ hai lựa chọn (ví dụ YES hoặc NO), lựa chọn YES chỉ cần lớn hơn NO để đề xuất được thông qua, không cần lượng phiếu YES phải lớn hơn 50%.

6.) Trong trường hợp số lượng lựa chọn > 2, chúng tôi sẽ không yêu cầu lựa chọn chiến thắng phải đạt lớn hơn 50% lượng phiếu bầu, trừ khi trước đó có một đợt bỏ phiếu ghi rõ phía trước. Cơ sở lý luận phía sau của điểm này là để tiết kiệm thời gian, năng lượng. Hơn nữa, nếu cấu trúc bỏ phiếu được thiết kế tốt (như điểm số #3 ở trên), một cuộc bỏ phiếu có nhiều lựa chọn nên là cuộc bỏ phiếu cuối cùng của một loạt các cuộc bỏ phiếu.

Chúng tôi đã thiết lập một trang snapshot cho bỏ phiếu quản trị. Mọi đề xuất sẽ được đưa lên đây.

Last updated