Đầu tư vào Kho bạc tự động

Để đầu tư vào kho bạc tự động, thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Đi đến trang Farm

  • Bước 2: Đi tới tab Automated Vaults (Kho bạc Tự động). Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các kho bạc đang có sẵn để bạn đầu tư:

  • Bước 3: Click vào "Invest" ở Kho bạc mà bạn muốn đầu tư. Bạn sẽ được điều hướng đến Trang thông tin chi tiết của Kho bạc đó, ở đó bạn có thể tìm thấy các thông tin về chiến lược, hiệu quả hoạt động trong quá khứ, kết quả back-test.

  • Bước 4: Trên Trang thông tin chi tiết của Kho bạc, click vào nút "Invest".

  • Bước 5: Một cửa sổ sẽ hiện lên, bạn sẽ điền số lượng mà bạn muốn đầu tư.

  • Bước 6: Click vào "Invest". Bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ của Metamask hiện lên để xác nhận tiến hành giao dịch. Bạn có thể cần phải làm điều đó hai lần để "chấp thuận" giao dịch nếu đây là lần đầu.

  • Bước 7: Vậy là xong. Bạn đã đầu tư vào Kho bạc tự động, từ giờ bạn chỉ cần ngồi xuống, thư giãn và nhận lợi suất hấp dẫn, Kho bạc sẽ làm tất cả những việc còn lại cho bạn.

  • Bước 8: Bạn có thể nhìn thấy vị thế của mình ở trang Portfolio.

Last updated