Rút tài sản ra khỏi Kho bạc tự động

Theo các bước hướng dẫn sau để rút tài sản khỏi Kho bạc tự động:

  • Bước 1: Đi tới Trang thông tin chi tiết của Kho bạc mà bạn muốn rút tài sản.

    • Phương pháp 1: Đi tới các Kho bạc thông qua trang Portfolio. Bạn có thể nhìn thấy danh sách các Kho bạc mà bạn đang đầu tư vào. Click vào "Invest/Withdraw" để đi tới Trang thông tin chi tiết của Kho bạc.

    • Phương pháp 2: Đi tới các Kho bạc thông qua trang Farm. Bạn sẽ tìm thấy danh sách các Kho bạc tự động đang có sẵn. Click vào "Invest" ở Kho bạc mà bạn muốn rút tài sản.

  • Bước 2: Ở trang thông tin chi tiết Kho bạc, click vào nút "Withdraw".

  • Bước 3: Một chửa sổ sẽ hiện lên để bạn điền số lượng mà bạn muốn rút.

  • Bước 4: Click vào "Withdraw". Bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ xác nhận giao dịch từ ví Metamask, bạn cần xác nhận việc rút tài sản của mình. Có thể bạn sẽ phải thực hiện hai lần nếu như đây là lần đầu tiên bạn làm việc đó.

  • Bước 5: Sau khi giao dịch thành công, bạn sẽ nhìn thấy tài sản của mình trong ví.

Last updated