Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
Theo dõi vị thế của bạn trong kho bạc
Để theo dõi vị thế của mình trong Kho bạc tự động, bạn thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Đi tới trang Portfolio.
  • Bước 2: Click vào thẻ Automated Vaults (Kho bạc tự động).
  • Bước 3: Bạn sẽ nhìn thấy tổng số dư của bạn ở góc phía trên của trang, và con số chi tiết ở từng Kho bạc ở phía dưới.
  • Bước 4: Bạn có thể click vào nút "Invest/Withdraw" để đi đến trang thông tin chi tiết của Kho bạc đó.
Copy link