Theo dõi vị thế của bạn trong kho bạc

Để theo dõi vị thế của mình trong Kho bạc tự động, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Đi tới trang Portfolio.

  • Bước 2: Click vào thẻ Automated Vaults (Kho bạc tự động).

  • Bước 3: Bạn sẽ nhìn thấy tổng số dư của bạn ở góc phía trên của trang, và con số chi tiết ở từng Kho bạc ở phía dưới.

  • Bước 4: Bạn có thể click vào nút "Invest/Withdraw" để đi đến trang thông tin chi tiết của Kho bạc đó.

Last updated