Tiếng Việt
Search…
⌃K

Kho bạc tự động - Automated Vault

Chúng tôi tự hào giới thiệu một sản phẩm mới của Alpaca Finance – Kho bạc tự động. Những Kho bạc này sẽ vận hành các chiến lược phức tạp cho bạn, tương tự như một quỹ phòng hộ on-chain. Hiện tại chúng tôi cho hai chiến lược cho Kho bạc tự động bao gồm: Chiến lược Trung tính thị thị trườngChiến lược Tiết kiệm.
Chiến lược trung tính với thị trường là chiến lược khai thác thanh khoản sử dụng đòn bẩy mà bạn có thể thu được APY cao từ việc khai thác thanh khoản các cặp token trong khi giảm thiểu tối đa rủi ro biến động thị trường bằng cách phòng hộ tự động cho các vị thế của mình. Kho bạc tự động sẽ loại bỏ rủi ro biến động thị trường giúp bạn bằng cách mở đồng thời các vị thế long và short và tái cân bằng chúng để duy trì trạng thái trung tính với biến động của thị trường. Nói theo ngôn ngữ của "bầy lạc đà" thì đây là chiến lược: lợi suất thì cao mà rủi ro thì thấp.
Chiến lược Kho bạc tiết kiệm là chiến lược giúp người dùng có thể "go long" 1x (tương tự như lending hoặc staking) các tài sản cơ bản như (ETH, BTC, BNB, ...) nhưng lại kiếm được APY cao hơn so với lending hoặc staking bởi vì nguồn vốn gốc sẽ được sử dụng để mang đi khai thác thanh khoản sử dụng đòn bẩy và thu được lợi suất cao mà không lo bị thanh lý. Kho bạc tự động đạt được điều này bằng cách mở đồng thời các vị thế long và short, và tái cân băằng chúng để loại bỏ rủi ro bị thanh lý và duy trì trạng thái long 1x.

🚩Các đặc điểm chính của Kho bạc tự động

  • Mức đòn bẩy tối đa cao hơn (8x): Do chiến lược trung tính đã được phòng hộ, tự động tái cân bằng và không có rủi ro bị thanh lý, nó có thể vận hành với mức đòn bẩy cao hơn. Chúng tôi đã test lại dữ liệu quá khứ với mức đòn bẩy 8x với nhiều cặp khác nhau để xác thực điều này. Do đó, chúng tôi cung cấp mức đòn bẩy từ 8x trở xuống.
  • Tự động tái cân bằng: Một trở ngại chính khi thực hiện chiến lược này theo cách thủ công là người dùng phải giám sát các vị thế của mình (để tránh việc bị thanh lý) và tính toán để điều chỉnh các vị thế khi giá biến động. VỚi Kho bạc tự động, tất cả sẽ có bot làm cho bạn, cho nên bạn chỉ cần ngồi xuống, thư giãn và nhận lợi suất, tự động cộng dồn, tự động tái cân bằng, tự động sinh lời.
  • Không có rủi ro than lý: Chúng tôi đang tạo ra một người "thợ" chuyên nghiệp cho chiến lược này, và người thợ này sẽ loại bỏ khả năng các vị thế bị thanh lý. Điều này là do như chúng tôi đã đề cập, việc thanh lý là không cần thiết khi sử dụng chiến lược này, do các vị thế đã được phòng hộ tự động. Khi một vị thế bị giảm giá trị vốn, vị thế kia sẽ tăng tương ứng, làm cho việc thay đổi giá trị vốn gần như bằng 0. Tuy nhiên, nếu bot thanh lý vẫn mở cho Kho bạc tự động, có thể xảy ra trường hợp là giá biến động quá nhanh dẫn đến vị thế bị thanh lý trước khi được tái cân bằng (do bot sẽ giám sát từng vị thế riêng lẻ). Nhưng với Kho bạc tự động, chúng tôi sẽ không kết nối với bot thanh lý. Như đã nói phía trên, việc này không làm tăng rủi ro nợ xấu đối với những người cho vay, bởi vì tỷr lệ nợ tổng trong chiến dịch này sẽ gần như không tăng. Với chiến lược này, Giá trị vốn chủ sở hữu và Mức đệm an toàn sẽ được duy trì ở trạng thái khỏe mạnh trong toàn bộ thời gian. Đó là lý do mà chiến lược này được gọi là Trung tính với thị trường. Trong thực tế, giá của tài sản có thể rớt đến 90% thì tỷ lệ nợ tổng của hai vị thế vẫn không tăng đến mức phải kích hoạt thanh lý theo thông số hiên tại. Tất nhiên điều này sẽ không thể xảy ra với cơ chế tái cân bằng tự động.
  • Tự động cộng dồn: Để tối đa hóa lợi nhuận cho farmer, ngoài phần thưởng farming như CAKE, BOO, MDEX được tự động cộng dồn, phần thưởng ALPACA kiếm được từ hai vị thế LYF cũng sẽ được cộng dồn tự động cho bạn.
  • Không có thời gian khóa: Bạn có thể nạp tiền vào và rút ra bất cứ lúc nào.