Rút tài sản

Để rút tài sản của bạn từ kho tiền của chúng tôi (đổi token cơ sở từ ibTokens, chẳng hạn đổi ibBNB về thành BNB), hãy làm theo các bước bên dưới:

  • Đến trang Lend của Alpaca Finance

  • Kết nối ví Web3 của bạn (ví dụ: MetaMask). Kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom). Ấn vào đây nếu bạn cần hướng dẫn cài đặt.

  • Chọn pool bạn muốn rút tài sản

  • Nhấn "Withdraw"

  • Nhập số lượng bạn muốn rút.

  • Nhấn "Confirm"

  • Sau khi nhấn vào Confirm, bạn sẽ nhận được một thông báo bật lên trong MetaMask của mình để chấp nhận giao dịch.

  • Chờ một lúc để giao dịch được xử lý

  • Khi giao dịch đã hoàn tất, trong ví của bạn, bạn sẽ nhận được BNB nếu bạn rút ibBNB hoặc BUSD nếu bạn rút ibBUSD

Last updated