Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

Rủi ro

Các rủi ro tiềm ẩn đối với người cho vay

Nợ xấu:

 • Rủi ro:
  • Rủi ro về các khoản nợ được tích lũy bởi các vị thế vượt ngưỡng rủi ro cho phép trong trường hợp người thanh lý không thanh lý kịp thời khi thị trường có nhiều biến động.
 • Giải pháp
  • Chúng tôi đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng trong việc thiết lập các thông số chính để đảm bảo một khoảng đệm lớn. Chúng tôi cũng đã cung cấp đủ động lực để người thanh lý theo dõi và thanh lý các vị thế thích hợp. Do đó, chúng tôi cho rằng kịch bản rủi ro này rất khó xảy ra.

Thời gian hoàn trả tài sản:

 • Rủi ro:
  • Chậm trễ trong việc nhận lại tài sản ký gửi trong trường hợp mức độ sử dụng cao của pool. Xin lưu ý rằng người dùng có thể vay vốn bao lâu tùy thích và không có thời hạn cố định về thời điểm phải hoàn trả vốn.
 • Giải pháp
  • Chúng tôi sử dụng lãi suất với ba cấp độ gia tăng để tối ưu hóa 90% việc sử dụng vốn. Việc lãi suất tăng mạnh vượt quá mức sử dụng 90% (phí cho vay tăng từ 20 - 150%) sẽ khuyến khích nhiều người cho vay gửi tiền và người vay trả lại dư nợ, tối ưu hóa nguồn vốn vay để duy trì ở mức linh hoạt dưới ~ 90%.

Các rủi ro về hợp đồng thông minh

 • Rủi ro:
  • Mặc dù các hợp đồng thông minh của chúng tôi đã được kiểm tra bởi các công ty bên thứ ba, nhưng về mặt lý thuyết, chúng vẫn có thể có lỗ hổng bảo mật.
 • Giải pháp:
  • Việc có các hợp đồng thông minh được kiểm định bởi nhiều công ty bên thứ ba chuyên nghiệp sẽ giảm nguy cơ xuất hiện lỗ hổng bảo mật. Bạn có thể đọc báo cáo từ PeckShield tại đây
  • Chúng tôi cũng chạy chương trình thưởng tìm lỗi để cung cấp, khuyến khích mọi người tìm kiếm lỗ hổng trong mã nguồn trực tuyến của chúng tôi như một lớp bổ sung để lọc ra bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào. Đọc thêm về điều đó ở đây.
  • Chúng tôi kiểm tra rất kỹ bất kỳ nền tảng nào mà chúng tôi tích hợp vào, chỉ làm việc với những nền tảng đã được kiểm định và có một hồ sơ tốt về khía cạnh bảo mật và an toàn.
Trong khi chúng tôi cố gắng hết sức để loại bỏ tất cả các rủi ro có thể xảy ra, DeFi là một ngành công nghiệp nơi có thể xảy ra những sự kiện không ai đoán trước được (những sự kiện thiên nga đen đáng sợ). Vì vậy, vui lòng không đầu tư tiền tiết kiệm cả đời của bạn hoặc tài sản mà bạn không thể để mất. Hãy cố gắng cẩn thận với số tiền của bạn giống như cách chúng tôi cẩn thận với mã nguồn của mình. 😊​