Tiếng Việt
Search
K
🚀

Giới thiệu về canh tác lợi suất dùng đòn bẩy

Canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy là sản phẩm lõi của Alpaca Finance. Thực tế phía sau canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy không phức tạp như lần đầu tiên bạn nghe tới nó. Nếu bạn canh tác với X đồng vốn và thu được Y đồng lợi suất thì với canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy, bạn canh tác với 5X đồng vốn và thu được 5Y đồng lợi suất. Nói cách khác, vay vốn để mở vị thế lớn hơn so với X đồng vốn của bạn, hay còn gọi là sử dụng đòn bẩy, để nhân lợi suất của bạn lên nhiều lần. Tất nhiên, bạn không thể làm điều đó miễn phí; Như bất kỳ nền tảng lending nào, bạn phải trả lãi vay cho phần vốn bạn vay. Do đó, nơi mà canh tác lợi suất dùng đòn bẩy tỏa sáng chính là hiệu quả sử dụng vốn, bạn có thể vay số vốn nhiều hơn lượng vốn bạn thế chấp.
Nếu bạn là người mới với khái niệm này, bạn có thể đọc bài báo giới thiệu ở đây.
Để hiểu cách mà canh tác lợi suất dùng đòn bẩy hoạt động trên Alpaca Finance, bạn có thể đọc Cơ chế Canh tác lợi suất dùng đòn bẩy.