Nhận phần thưởng

Dưới đây là hướng dẫn để bạn nhận những phần thưởng ALPACA của mình

Có hai nơi bạn có thể yêu cầu nhận phần thưởng ALPACA của mình tùy thuộc vào loại hoạt động trên nền tảng của Alpaca Finance.

Nhận phần thưởng từ Staking

 • Đến trang Stake trên Alpaca Finance

 • Chọn pool bạn đã stake và muốn nhận phần thưởng từ nó

 • Nhấn "Claim"

 • Sau khi nhấn "Claim", bạn sẽ nhận được một thông báo pop-up trong MetaMask của bạn để chấp nhận các giao dịch

 • Chờ giao dịch được xử lý

 • Token ALPACA sẽ xuất hiện trong ví của bạn sau khi giao dịch được hoàn thành

Nếu bạn không thấy token ALPACA trong ví của mình, có thể do bạn chưa thêm nó vào danh sách các token. Làm theo các bước tại đây để thêm thủ công token vào MetaMask

Nhận phần thưởng từ việc mở vị thế khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy

 • Đến trang Farm của Alpaca

 • Ở phần Your Positions, nhấn vào "Claim"

 • Sau khi nhấn vào "Claim", bạn sẽ được chọn rút phần thưởng từ pool nào

 • Nhấn vào nút "Claim" một lần nữa để bắt đầu quá trình nhận thưởng, bạn sẽ nhận được một thông báo pop-up trong MetaMask của bạn để chấp nhận các giao dịch

 • Chờ giao dịch được xử lý

 • Token ALPACA sẽ xuất hiện trong ví của bạn sau khi giao dịch được hoàn thành

Nếu bạn không thấy token ALPACA trong ví của mình, có thể do bạn chưa thêm nó vào danh sách các token. Làm theo các bước tại đây để thêm thủ công token vào MetaMask

Last updated