Đóng hoàn toàn/Đóng một phần một vị thế LYF

Để đóng hoặc đóng một phần vị thế khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy, hãy làm theo các bước bên dưới.

 • Điều hướng đến trang Farm

 • Kết nối ví của bạn (ví dụ: MetaMask). Kiểm tra kỹ để chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng mạng Blockchain (ví dụ BNB Chain, Fantom).

 • Nhấn Close Position trên vị thế mà bạn muốn đóng hoặc đóng một phần

Để đóng hoàn toàn vị thế của bạn:

 • Chọn Close Your Entire Position trong menu thả xuống ở phía trên cùng bên trái

 • Bạn sẽ có 2 lựa chọn:

  • Minimize Trading: Chúng tôi sẽ chuyển đổi số lượng token tối thiểu thành token đã vay để trả nợ và trả lại tài sản còn lại cho bạn. Điều này có thể giúp tiết kiệm phí giao dịch và tác động đến giá cả

  • Convert to [the Borrowed Token]: Toàn bộ vị thế của bạn sẽ được chuyển đổi thành token đã vay và trả lại cho bạn sau khi khoản nợ được thanh toán

 • Bạn có thể kiểm tra lại tất cả thông tin có liên quan, chẳng hạn như tác động của giá và giá trị gần đúng mà bạn sẽ nhận được, trước khi đóng vị thế

 • Để thực hiện giao dịch, nhấn Close Position

 • Sau khi nhấn Close Position, bạn sẽ nhận được một thông báo pop-up trong MetaMask của bạn để chấp nhận các giao dịch

 • Chờ giao dịch được xử lý

 • Sau khi giao dịch được thực hiện, bạn sẽ nhận lại token trong ví của mình

Để đóng một phần vị thế của bạn:

 • Chọn Partially Close Your Position trong menu thả xuống ở phía trên cùng bên trái

 • Bạn sẽ có 2 lựa chọn:

  • Minimize Trading: Chúng tôi sẽ chuyển đổi số lượng token tối thiểu thành token đã vay để trả nợ và trả lại tài sản còn lại cho bạn. Điều này có thể giúp tiết kiệm phí giao dịch và tác động đến giá cả

  • Convert to [the Borrowed Token]: Toàn bộ vị thế của bạn sẽ được chuyển đổi thành token đã vay và trả lại cho bạn sau khi khoản nợ được thanh toán

 • Nhập phần trăm mong muốn hoặc sử dụng thanh kéo ở phần what percentage of Position Value you would like to close để xác định tỷ lệ tài sản bạn muốn giảm bớt so với vị thế hiện tại

 • Nhập phần trăm hoặc dùng thanh kéo ở phần how much of the closed amount you would like to use for debt repayment để xác định tỷ lệ tài sản đã đóng được dùng cho việc trả nợ

  • Bạn có thể điều chỉnh và theo dõi mức đòn bẩy (ô màu đỏ) thay đổi cho đến khi đạt đến mức đòn bẩy mong muốn

 • Bạn có thể kiểm tra lại tất cả thông tin có liên quan, chẳng hạn như tác động của giá và giá trị gần đúng mà bạn sẽ nhận được, trước khi đóng vị thế

 • Để thực hiện giao dịch, nhấn Close Position

Thanh lý vị thế

Trong trường hợp mức nợ thuộc vị thế của bạn vượt quá ngưỡng rủi ro cho phép, nó có thể bị thanh lý. Khi điều đó xảy ra, vị thế đã thanh lý sẽ được chuyển vào tab "Liquidated Position". Bạn cũng có thể chọn "Click to view" để xem chi tiết TX trên BSCscan.

Phí thanh lý từ bot của chúng tôi sẽ được dùng để mua lại và đốt token ALPACA. Vì vậy, nếu bạn đang nắm giữ ALPACA, bạn có thể cảm thấy tốt hơn khi biết ít nhất các token của bạn đang trở nên có giá trị hơn nếu bạn không may mắn bị thanh lý. 😆

Xin lưu ý rằng nếu vị thế của bạn bị thanh lý, giá trị của nó sẽ được chuyển đổi thành token cơ bản (BUSD hoặc BNB). Một phần trong số đó sẽ dùng để trả khoản nợ của bạn, lãi phát sinh và phí thanh lý. Sau đó, bạn sẽ nhận được số token còn lại trong ví của mình.

Last updated