Thanh lý các vị thế

Nếu bạn có một bot thanh lý, bạn có thể tham gia vào danh sách người thanh lý của chúng tôi bằng cách gửi mail về địa chỉ request@alpacafinance.org

Việc thanh lý nghĩa là gọi một hợp đồng để thanh lý vị thế nào có mức Safety Bufers dưới 0.Phần thưởng thanh lý là 5%. Bên gọi hợp đồng, hay còn gọi là người thanh lý, nhận 1% giá trị của vị thế được thanh lý làm phí thanh lý.

4% phí thanh lý trong tổng 5% sẽ được sử dụng để mua lại và đốt ALPACA.

Để thanh lý các vị thế, bot của bạn cần phải là bot EOA và những gì nó phải làm là gọi lệnh tiêu diệt trong hợp đồng vault.

Last updated