Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
Biswap Pools
Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:
Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế
Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming
Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này

Biswap BNB Pools

Pool
Work Factor (leverage)
Liquidation Threshold
BSW-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
USDT-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
BUSD-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
ETH-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
BTCB-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%
USDC-BNB
66.67% (3x)
83.33%

Pool addresses

Biswap BUSD Pools

Pool
Work Factor (Mức đòn bẩy tối đa)
Ngưỡng thanh lý
BNB-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
GQ-BUSD
42.86% (1.75x)
70.00%

Pool addresses

Biswap BTCB Pools

Pool
Work Factor (leverage)
Liquidation Threshold
BNB-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%
USDT-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool addresses

Biswap ETH Pools

Pool
Work Factor (leverage)
Liquidation Threshold
BNB-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%
USDT-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool addresses

Biswap USDT Pools

Pool
Work Factor (leverage)
Liquidation Threshold
BSW-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
BNB-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
BTCB-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
ETH-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool addresses

Biswap USDC Pools

Pool
Work Factor (Mức đòn bẩy tối đa)
Ngưỡng thanh lý
BNB-USDC
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool addresses

** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.
Copy link
On this page
Biswap BNB Pools
Pool addresses
Biswap BUSD Pools
Pool addresses
Biswap BTCB Pools
Pool addresses
Biswap ETH Pools
Pool addresses
Biswap USDT Pools
Pool addresses
Biswap USDC Pools
Pool addresses