Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

PancakeSwap Pools

Theo AIP-25, một số vị thế LYF thuộc nhóm phải dịch chuyển đã bị đóng lại, và tất cả tài sản cho vay đã được chuyển đổi qua FF2.0. Bạn có thể claim ibToken tương ứng với tài sản trong AF2.0
Do đó, một số phần của trang này chỉ có giá trị tham khảo trước khi chuyển đổi.
Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:
Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế
Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming
Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này

PancakeSwap CAKE Syrup Pool

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
Pancake
CAKE syrup pool (vay BNB)
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
CAKE syrup pool (vay BUSD)
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
CAKE syrup pool (vay USDT)
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
CAKE syrup pool (vay ETH)
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
CAKE syrup pool (vay BTCB)
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
CAKE syrup pool (vay TUSD)
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
CAKE syrup pool (vay USDC)
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake: CAKE Syrup Pool 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82

Các cặp PancakeSwap ALPACA

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
Pancake
ALPACA-BUSD (borrowing BUSD)
60.00% (3.0x)
83.33%
Pancake
BUSD-ALPACA (borrowing ALPACA)
50.00% (2.0x)
83.33%

Pool addresses

Các cặp PancakeSwap CAKE

Platform
Pool
Work Factor (Mức đòn bẩy tối đa)
Ngưỡng thanh lý
Pancake
wBNB-CAKE
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
BUSD-CAKE
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
USDT-CAKE
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool addresses

Các cặp PancakeSwap BNB

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy tối đa)
Ngưỡng Thanh lý
Pancake
SWINGBY-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
pCWS-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
BRY-wBNB
42.86% (1.75x)
70.00%
Pancake
BELT-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
bMXX-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
ITAM-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
CAKE-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
BTCB-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
ETH-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
DOT-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
UNI-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
LINK-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
XVS-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
ADA-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
ODDZ-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
DODO-wBNB
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
BUSD-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
USDT-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
AXS-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
ETH-wBNB
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
NAOS-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
DVI-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
QBT-wBNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
SPS-BNB
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
ETERNAL-BNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
THG-BNB
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
TINC-BNB
50.00%(2.0x)
70.00%
Pancake
stkBNB-BNB
75.00% (2.0x)
90.00%

Pool addresses

Các cặp PancakeSwap BUSD pairs

Platform
Pool
Work Factor (leverage)
Liquidation Threshold
Pancake
BNB-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
BTCB-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
CAKE-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
USDT-BUSD
83.33% (6.0x)
92.00%
Pancake
VAI-BUSD
75.00% (4.0x)
90.00%
Pancake
USDC-BUSD
75.00% (4.0x)
90.00%
Pancake
DAI-BUSD
75.00% (4.0x)
90.00%
Pancake
UST-BUSD
75.00% (4.0x)
90.00%
Pancake
TUSD-BUSD
75.00% (4.0x)
90.00%
Pancake
FORM-BUSD
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
ALPACA-BUSD
60.00% (2.5x)
80.00%
Pancake
ORBS-BUSD
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
TRX-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
BTT-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
PMON-BUSD
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
POTS-BUSD
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
BMON-BUSD
50.00% (2.0X)
70.00%
Pancake
HIGH-BUSD
50.00% (2.0x)
70.00%
Pancake
PSTAKE-BUSD
50.00% (2.0x)
70.00%

Pool addresses

Các cặp PancakeSwap ETH

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
Pancake
COMP-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
SUSHI-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
BNB-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%
Pancake
BTCB-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool addresses

Các cặp PancakeSwap USDT

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
PancakeSwap
BUSD-USDT
83.33% (6.0x)
92.00%
PancakeSwap
BNB-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
PancakeSwap
CAKE-USDT
60.00% (2.5x)
80.00%
PancakeSwap
USDC-USDT
75.00% (4.0x)
90.00%

Pool Addresses

Các cặp PancakeSwap BTCB

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
PancakeSwap
BUSD-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%
PancakeSwap
BNB-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool Addresses

Các cặp PancakeSwap TUSD

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
PancakeSwap
BUSD-TUSD
75.00% (4.0x)
90.00%

Pool Addresses

PancakeSwap USDC pairs

Platform
Pool
Work Factor (Mức đòn bẩy)
Ngưỡng thanh lý
PancakeSwap
ETH-USDC
66.67% (3.0x)
83.33%
PancakeSwap
USDT-USDC
75% (4.0x)
90%
PancakeSwap
XWG-USDC
50% (2.0x)
70%

Pool Addresses

** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.