PancakeSwap Pools

Theo AIP-25, một số vị thế LYF thuộc nhóm phải dịch chuyển đã bị đóng lại, và tất cả tài sản cho vay đã được chuyển đổi qua FF2.0. Bạn có thể claim ibToken tương ứng với tài sản trong AF2.0

Do đó, một số phần của trang này chỉ có giá trị tham khảo trước khi chuyển đổi.

Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:

Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế

Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming

Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này

PancakeSwap CAKE Syrup Pool

PancakeSwap ALPACA pairs

PancakeSwap BNB pairs

PancakeSwap BUSD pairs

PancakeSwap ETH pairs

PancakeSwap USDT pairs

PancakeSwap BTCB pairs

PancakeSwap TUSD pairs

PancakeSwap CAKE Syrup Pool

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

Pancake

CAKE syrup pool (vay BNB)

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

CAKE syrup pool (vay BUSD)

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

CAKE syrup pool (vay USDT)

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

CAKE syrup pool (vay ETH)

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

CAKE syrup pool (vay BTCB)

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

CAKE syrup pool (vay TUSD)

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

CAKE syrup pool (vay USDC)

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake: CAKE Syrup Pool 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82

Các cặp PancakeSwap ALPACA

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

Pancake

ALPACA-BUSD (borrowing BUSD)

60.00% (3.0x)

83.33%

Pancake

BUSD-ALPACA (borrowing ALPACA)

50.00% (2.0x)

83.33%

Pool addresses

Pancake: ALPACA-BUSD 0x7752e1fa9f3a2e860856458517008558deb989e3

Các cặp PancakeSwap CAKE

Platform

Pool

Work Factor (Mức đòn bẩy tối đa)

Ngưỡng thanh lý

Pancake

wBNB-CAKE

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

BUSD-CAKE

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

USDT-CAKE

66.67% (3.0x)

83.33%

Pool addresses

Pancake: wBNB-CAKE 0x0eD7e52944161450477ee417DE9Cd3a859b14fD0

Pancake: BUSD-CAKE 0x804678fa97d91B974ec2af3c843270886528a9E6

Pancake: USDT-CAKE 0xA39Af17CE4a8eb807E076805Da1e2B8EA7D0755b

Các cặp PancakeSwap BNB

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy tối đa)

Ngưỡng Thanh lý

Pancake

SWINGBY-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

pCWS-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

BRY-wBNB

42.86% (1.75x)

70.00%

Pancake

BELT-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

bMXX-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

ITAM-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

CAKE-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

BTCB-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

ETH-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

DOT-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

UNI-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

LINK-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

XVS-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

ADA-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

ODDZ-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

DODO-wBNB

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

BUSD-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

USDT-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

AXS-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

ETH-wBNB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

NAOS-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

DVI-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

QBT-wBNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

SPS-BNB

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

ETERNAL-BNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

THG-BNB

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

TINC-BNB

50.00%(2.0x)

70.00%

Pancake

stkBNB-BNB

75.00% (2.0x)

90.00%

Pool addresses

Pancake: SWINGBY-wBNB 0x4Fd6D315bEf387fAD2322fbc64368fC443F0886D

Pancake: pCWS-wBNB 0x6615CE60D71513aA4849269dD63821D324A23F8C

Pancake: BRY-wBNB 0x21dd71ab78ede3033c976948f769d506e4f489ee

Pancake: BELT-wBNB 0xF3Bc6FC080ffCC30d93dF48BFA2aA14b869554bb

Pancake: bMXX-wBNB 0xc20A92a1424b29b78DFaF92FD35D4cf8A06419B4

Pancake: ITAM-wBNB 0xd02DA76c813b9cd4516eD50442923E625f90228f

Pancake: CAKE-wBNB 0x0eD7e52944161450477ee417DE9Cd3a859b14fD0

Pancake: BTCB-wBNB 0x61EB789d75A95CAa3fF50ed7E47b96c132fEc082

Pancake: ETH-wBNB 0x74E4716E431f45807DCF19f284c7aA99F18a4fbc Pancake: DOT-wBNB 0xDd5bAd8f8b360d76d12FdA230F8BAF42fe0022CF

Pancake: UNI-wBNB 0x014608E87AF97a054C9a49f81E1473076D51d9a3

Pancake: LINK-wBNB 0x824eb9faDFb377394430d2744fa7C42916DE3eCe

Pancake: XVS-wBNB 0x7EB5D86FD78f3852a3e0e064f2842d45a3dB6EA2

Pancake: ADA-wBNB 0x28415ff2C35b65B9E5c7de82126b4015ab9d031F

Pancake: ODDZ-wBNB 0x3c2c77353E2F6AC1578807b6b2336Bf3a3CbB014

Pancake: DODO-wBNB 0xA9986Fcbdb23c2E8B11AB40102990a08f8E58f06

Pancake: BUSD-wBNB 0x58F876857a02D6762E0101bb5C46A8c1ED44Dc16

Pancake: USDT-wBNB 0x16b9a82891338f9bA80E2D6970FddA79D1eb0daE

Pancake: AXS-wBNB 0xC2d00De94795e60FB76Bc37d899170996cBdA436

Pancake: ETH-wBNB 0x74E4716E431f45807DCF19f284c7aA99F18a4fbc

Pancake: NAOS-wBNB 0xCAA662aD41a662b81be2AEa5D59EC0697628665F

Pancake: DVI-wBNB 0x89EBF9cD99864f6E51bd7a578965922029cAB977

Pancake: QBT-wBNB 0x67EFeF66A55c4562144B9AcfCFbc62F9E4269b3e

Pancake: SPS-wBNB 0xfdfde3af740a22648b9dd66d05698e5095940850

Pancake: ETERNAL-wBNB 0xbd26e08411483C4BEBba80939FA5a775beE22338

Pancake: THG-wBNB 0x486697ae24469cB1122F537924Aa46E705B142Aaf

Pancake: TINC-wBNB 0x0d5b9A0f4315a4bcE36D1Ea7d6B6d3123167aFAa

Pancake: stkBNB-wBNB 0xaA2527ff1893e0D40d4a454623d362B79E8bb7F1

Các cặp PancakeSwap BUSD pairs

Platform

Pool

Work Factor (leverage)

Liquidation Threshold

Pancake

BNB-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

BTCB-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

CAKE-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

USDT-BUSD

83.33% (6.0x)

92.00%

Pancake

VAI-BUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

Pancake

USDC-BUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

Pancake

DAI-BUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

Pancake

UST-BUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

Pancake

TUSD-BUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

Pancake

FORM-BUSD

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

ALPACA-BUSD

60.00% (2.5x)

80.00%

Pancake

ORBS-BUSD

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

TRX-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

BTT-BUSD

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

PMON-BUSD

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

POTS-BUSD

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

BMON-BUSD

50.00% (2.0X)

70.00%

Pancake

HIGH-BUSD

50.00% (2.0x)

70.00%

Pancake

PSTAKE-BUSD

50.00% (2.0x)

70.00%

Pool addresses

Pancake: BNB-BUSD 0x58F876857a02D6762E0101bb5C46A8c1ED44Dc16

Pancake: BTCB-BUSD 0xf45cd219aef8618a92baa7ad848364a158a24f33

Pancake: CAKE-BUSD 0x804678fa97d91B974ec2af3c843270886528a9E6

Pancake: USDT-BUSD 0x7EFaEf62fDdCCa950418312c6C91Aef321375A00

Pancake: VAI-BUSD 0x133ee93FE93320e1182923E1a640912eDE17C90C

Pancake: USDC-BUSD 0x2354ef4DF11afacb85a5C7f98B624072ECcddbB1

Pancake: DAI-BUSD 0x66FDB2eCCfB58cF098eaa419e5EfDe841368e489

Pancake: UST-BUSD 0x05faf555522Fa3F93959F86B41A3808666093210

Pancake: TUSD-BUSD 0x2e28b9b74d6d99d4697e913b82b41ef1cac51c6c

Pancake: FORM-BUSD 0x3E19C18Fe3458A6065D8F0844cB7Eae52C9DAE07

Pancake: ALPACA-BUSD 0x7752e1FA9F3a2e860856458517008558DEb989e3

Pancake: ORBS-BUSD 0xB87b857670A44356f2b70337E0F218713D2378e8

Pancake: TRX-BUSD 0xb5D108578Be3750209d1b3A8f45FFee8C5a75146

Pancake: BTT-BUSD 0xdcfbB12DED3FEa12D2A078Bc6324131cD14bF835

Pancake: PMON-BUSD 0xcdb0016d97FD0E7EC2C3B78aA4786Cbd8e19C14C

Pancake: HIGH-BUSD 0xe98ac95A1dB2fCaaa9c7D4ba7ecfCE4877ca2bEa

Pancake: PSTAKE-BUSD 0x009C58e79779982eB53a9941F9F4a2269d093566

Các cặp PancakeSwap ETH

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

Pancake

COMP-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

SUSHI-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

BNB-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

Pancake

BTCB-ETH

66.67% (3.0x)

83.33%

Pool addresses

Pancake: COMP-ETH 0x37908620dEf1491Dd591b5a2d16022A33cDDA415

Pancake: SUSHI-ETH 0x16aFc4F2Ad82986bbE2a4525601F8199AB9c832D

Pancake: BNB-ETH 0x74E4716E431f45807DCF19f284c7aA99F18a4fbc

Pancake: BTCB-ETH 0xD171B26E4484402de70e3Ea256bE5A2630d7e88D

Các cặp PancakeSwap USDT

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

PancakeSwap

BUSD-USDT

83.33% (6.0x)

92.00%

PancakeSwap

BNB-USDT

66.67% (3.0x)

83.33%

PancakeSwap

CAKE-USDT

60.00% (2.5x)

80.00%

PancakeSwap

USDC-USDT

75.00% (4.0x)

90.00%

Pool Addresses

Pancake: BUSD-USDT 0x7EFaEf62fDdCCa950418312c6C91Aef321375A00

Pancake: BNB-USDT 0x16b9a82891338f9bA80E2D6970FddA79D1eb0daE

Pancake: CAKE-USDT 0xA39Af17CE4a8eb807E076805Da1e2B8EA7D0755b

Pancake: USDC-USDT 0xec6557348085aa57c72514d67070dc863c0a5a8c

Các cặp PancakeSwap BTCB

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

PancakeSwap

BUSD-BTCB

66.67% (3.0x)

83.33%

PancakeSwap

BNB-BTCB

66.67% (3.0x)

83.33%

Pool Addresses

Pancake: BUSD-BTCB 0xF45cd219aEF8618A92BAa7aD848364a158a24F33

Pancake: BNB-BTCB 0x61EB789d75A95CAa3fF50ed7E47b96c132fEc082

Các cặp PancakeSwap TUSD

Platform

Pool

Work Factor (mức đòn bẩy)

Ngưỡng Thanh lý

PancakeSwap

BUSD-TUSD

75.00% (4.0x)

90.00%

Pool Addresses

Pancake: BUSD-TUSD 0x2e28b9b74d6d99d4697e913b82b41ef1cac51c6c

PancakeSwap USDC pairs

Platform

Pool

Work Factor (Mức đòn bẩy)

Ngưỡng thanh lý

PancakeSwap

ETH-USDC

66.67% (3.0x)

83.33%

PancakeSwap

USDT-USDC

75% (4.0x)

90%

PancakeSwap

XWG-USDC

50% (2.0x)

70%

Pool Addresses

Pancake: ETH-USDC 0xEa26B78255Df2bBC31C1eBf60010D78670185bD0

Pancake: USDT-USDC 0xec6557348085aa57c72514d67070dc863c0a5a8c

Pancake: XWG-USDC 0x936928146a21AfCcd30DfA84824A780572B1630B

** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.

Last updated