Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
WaultSwap Pools (Đã dừng)
Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.
Bảng dưới đây mô tả các thông số cụ thể cho từng pool:
Work Factor: Tỷ lệ Nợ tối đa khi mở một vị thế
Max Leverage: Tỷ lệ đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế mới cho một cặp farming
Ngưỡng Thanh lý: Tỷ lệ Nợ tối đa, vị thế có thể bị thanh lý nếu vượt mức này

Các cặp WaultSwap ALPACA

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
WaultSwap
ALPACA-USDT (borrowing USDT)
60.00% (2.5x)
80.00%
WaultSwap
USDT-ALPACA (borrowing ALPACA)
50.00% (2.0x)
70.00%
WaultSwap
ALPACA-BNB (borrowing BNB)
60.00% (2.5x)
80.00%
WaultSwap
BNB-ALPACA (borrowing ALPACA)
50.00% (2.0x)
70.00%

Pool Addresses:

Các cặp WaultSwap BNB

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
WaultSwap
WEX-BNB
60.00% (2.5x)
80.00%
WaultSwap
WAULTx-BNB
50.00% (2.0x)
70.00%
WaultSwap
ALPACA-BNB
60.00% (2.5x)
80.00%
WaultSwap
BUSD-BNB
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool Addresses:

Các cặp WaultSwap BUSD

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
WaultSwap
BNB-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
WaultSwap
ETH-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
WaultSwap
BTCB-BUSD
66.67% (3.0x)
83.33%
WaultSwap
USDT-BUSD
75.00% (4.0x)
90.00%
WaultSwap
WUSD-BUSD
75.00% (4.0x)
90.00%

Pool Addresses:

Các cặp WaultSwap USDT

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
WaultSwap
WEX-USDT
60.00% (2.5x)
80.00%
WaultSwap
BTCB-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
WaultSwap
ETH-USDT
66.67% (3.0x)
83.33%
WaultSwap
ALPACA-USDT
60.00% (2.5x)
80.00%
WaultSwap
BUSD-USDT
75.00% (4.0x)
90.00%
WaultSwap
MATIC-USDT
60.00% (2.5x)
80.00%
WaultSwap
TUSD-USDT
75.00% (2.5x)
90.00%

Pool Addresses:

Các cặp WaultSwap TUSD

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
WaultSwap
USDT-TUSD
75.00% (4.0x)
90.00%
Pool Addresses:

Các cặp WaultSwap ETH

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
WaultSwap
BTCB-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%
WaultSwap
BETH-ETH
75.00% (4.0x)
90.00%
WaultSwap
BUSD-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%
WaultSwap
USDT-ETH
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool Addresses:

Các cặp WaultSwap BTCB

Platform
Pool
Work Factor (mức đòn bẩy)
Ngưỡng Thanh lý
WaultSwap
ETH-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%
WaultSwap
USDT-BTCB
75.00% (4.0x)
83.33%
WaultSwap
BUSD-BTCB
66.67% (3.0x)
83.33%

Pool Addresses:

** Các Work factor và Ngưỡng Thanh lý có thể được điều chỉnh theo thời gian để cân bằng rủi ro và phần thưởng cho tất cả người dùng trên nền tảng của Alpaca Finance. Ngoài ra, trong khi các nhà phát triển cốt lõi sẽ đặt các giá trị ban đầu, thì cộng đồng Quản trị sẽ có thể bỏ phiếu để thay đổi các thông số này trong tương lai.
Copy link
On this page
Các cặp WaultSwap ALPACA
Pool Addresses:
Các cặp WaultSwap BNB
Pool Addresses:
Các cặp WaultSwap BUSD
Pool Addresses:
Các cặp WaultSwap USDT
Pool Addresses:
Các cặp WaultSwap TUSD
Các cặp WaultSwap ETH
Pool Addresses:
Các cặp WaultSwap BTCB
Pool Addresses: