Hiểu biết cơ bản về Tài chính phi tập trung (DeFi)

Tài chính phi tập trung (DeFi) thể hiện cho sự thay đổi từ truyền thống, hệ thống tài chính tập trung, sang hệ thống tài chính ngang hàng, được hỗ trợ bởi các công nghệ phi tập trung được phát triển trên blockchain. Sự đổi mới này mang lại một thế giới mới về các dịch vụ tài chính, bao gồm cho vay, đi vay, giao dịch mà không cần đến các trung gian tài chính truyền thống.

Alpaca Finance - Leveraged Decentralized Finance Products Platform

Giao dịch tiền mã hoá trong hệ sinh thái DeFi

Các nền tảng DeFi cách mạng hoá việc giao dịch tiền mã hoá bằng cách nâng cao tính bảo mật và sự minh bạch. Không giống như các nền tảng giao dịch truyền thống, DeFi đảm bảo rằng các giao dịch là minh bạch, an toàn và không thể thay đổi. Alpaca Finance, vận hành trên BNB Chain, tiêu biểu cho điều này bằng cách mang lại các cơ hội canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy, cho phép người dùng giao dịch với mức độ tiếp xúc cao hơn trong khi vẫn duy trì được tính bảo mật, an toàn.

Go to Alpaca Fiance Decentralized Perpetual Futures platform

Vai trò của công nghệ Blockchain trong DeFi

Công nghệ blockchain là nền tảng của DeFi, cho phép các giao dịch được diễn ra an toàn, phi tập trung và thực thi các hợp đồng tài chính phức tạp trông qua hợp đồng thông minh. Công nghệ này hỗ trợ việc tạo ra các ứng dụng phi tập trung (dApp) như Alpaca Finance, tận dụng hợp đồng thông minh để vận hành một cách tự động hoá, không cần sự tín nhiệm một loạt các dịch vụ tài chính.

Nguyên lý cốt lõi của Tài chính phi tập trung: DeFi được xây dựng dựa trên các nguyên lý mở, tích hợp và bảo đảm quyền tự quyết của người dùng, nhằm mục đíc tạo ra một hệ thống tài chính bao trùm, dung hợp. Alpaca Finance đóng góp vào tầm nhìn này bằng cách mang lại khả năng tiếp cận với các dịch vụ cho vay, giao dịch phi tập trung, thúc đẩy sự bao trùm (dung hợp) về mặt tài chính và dân chủ hoá khả năng tiếp cận với thị trường tài chính. Decentralized Finance products on Alpaca Finance

Kết luận: DeFi, với những nền tảng như Alpaca Finance, đang thay đổi không gian tài chính, cung cấp các dịch vụ tài chính an toàn, minh bạch và bao trùm (dung hợp). Thông qua công nghệ blockchain và các nguyên lý cốt lõi của DeFi, một thời đại mới của dân chủ hoá về mặt tài chính đang nổi lên. Go to Alpaca Finance Money Market

Last updated