Thị trường tiền tệ phi tập trung là gì?

Thị trường tiền tệ trong DeFi là các nền tảng tài chính phi tập trung cho phép người dùng cho vay, vay và kiếm được lợi suất trên nguồn crypto của mình mà không cần tới các trung gian tài chính truyền thống như ngân hàng.

Những nền tảng này vận hành dựa trên công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh để tự động hoá quá trình cho vay và vay, mang lại cho người dùng sự minh bạch và quyền kiểm soát với tài sản của họ.

Đi tới Thị trường tiền tệ của Alpaca Finance

Sự khác nhau giữa thị trường tiền tệ phi tập trung và ngân hàng truyền thống hoặc các lựa chọn đầu tư khác?

Không giống như hệ thống ngân hàng truyền thống, hệ thống hoạt động dựa trên các thể chế tập trung để quản lý các giao dịch và các khoản vay, Thị trường tiền tệ phi tập trung hoạt động trên một mạng lưới phi tập trung, xoá bỏ sự cần thiết của các bên trung gian và mang lại quyền tiếp cận cũng như tính dung hợp tốt hơn. Người tham gia có thể tương tác trực tiếp với giao thức thông qua ví điện tự của họ, vượt qua các giới hạn cũng như các khoản phí liên quan tới dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Đọc thêm về Thị trường tiền tệ của Alpaca Finance (Alpaca Finance 2.0)

Đâu là những rủi ro tiềm năng khi tham gia vào các Thị trường tiền tệ phi tập trung?

Mặc dù Thị trường tiền tệ phi tập trung mang đến những cơ hội hấp dẫn để người dùng có thể kiếm được thu nhập trung động và tiếp cận với thanh khoản, nó cũng đi kèm những rủi ro nhất định. Chúng bao gồm lỗ hổng trên hợp đồng thông minh, biến động thị trường, rủi ro thanh khoản và sự không chắc chắn trong các quy định pháp luật. Người dùng nên nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu về các rủi ro trước khi tham gia vào các thị trường tiền tệ phi tập trung.

Đọc thêm về các rủi ro

Làm sao để bắt đầu với Thị trường tiền tệ phi tập trung, và đâu là những bước cần thiết?

Để bắt đầu với Thị trường tiền tệ phi tập trung, các cá nhân thường cần kết nối ví tiền mã hoá của họ với các nền tảng tương thích, ký gửi tài sản mã hoá vào các hợp đồng thông minh và chọn cho vay hoặc vay tài sản. Một số nền tảng có thể yêu cầu người dùng phải làm KYC - xác minh danh tính, trong khi những nền tảng khác không cần đến sự cho phép. Với Alpaca Finance, người dùng không cần làm KYC.

Một khi đã tham giá, người dùng cần theo dõi các khoản đầu tư của mình và điều chỉnh các chiến lược của mình.

Đi tới Bản điều khiển Thị trường tiền tệ của Alapca Finance

Những loại thu nhâp hoặc phần thưởng nào mà người dùng có thể kỳ vọng thu được từ việc đầu tư vào Thị trường tiền tệ phi tập trung, và những yếu tố nào ảnh hưởng tới thu nhập?

Thu nhập từ việc tham gia vào Thị trường tiền tệ phi tập trung có thể thay đổi phụ thuộc vào các yếu tố như nhu cầu thị trường, lãi suất và nền tảng mà bạn sử dụng. Người cho vay có thể thu được lãi suất đối với khoản tài sản ký gửi của họ, trong khi người đi vay có thể trả lãi suất cho phần vốn họ vay. Ngoài ra, người dùng có thể có cơ hội thu được token quản trị hoặc các phần thưởng khác bằng cách tham gia vào quá trình quản trị nền tảng hoặc các chương trình khai thác thanh khoản. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải lưu ý rằng nguồn thu là không được đảm bảo và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường khác nhau.

Follow Alpaca Finance x.com profile to know about incentivized pools

Go to the rewards section

Last updated