Tiếng Việt
CƠ HỘI GIA NHẬP (ALPACAREERS)
Trung tâm hỗ trợ
Sản phẩm đã dừng hoạt động
🗺️ Lộ trình phát triển
The sky is (not) the limit!
Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.
(*Cập nhật 8/12/2021)
Bên dưới là lộ trình phát triển của Alpaca. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ nhìn qua các mục tiêu quan trọng nhất của Alpaca Finance từ Quý 4/2021 đến Quys4/2022:
 1. 1.
  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho người dùng của Alpaca Finance thông qua việc cải tiến sản phẩm.
 2. 2.
  Mở rộng cơ sở người dùng cho mảng canh tác lợi suất sử dụng đòn bẩy thông qua việc xây dựng các sản phẩm chất lượng cao, thu hút qua kênh NFT và game P2E. NFT và game sẽ giúp phát triển thương hiện Alpaca, từ đó tạo phễu để thu hút người dùng từ các mảng “giải trí” này đến với dịch vụ tài chính, giúp Alpaca có thể tiếp cận một lượng người dùng mới mà cho đến hiện tại mảng DeFi vẫn chưa tiếp cận được.
 3. 3.
  Phi tập trung hóa Alpaca Finance thông qua việc triển khai cơ chế quản trị. Xây dựng cơ chế khuyến khích hợp lý để đảm bảo doanh thu của giao thức được phân phối tới những người nắm giữ ALPACA lâu dài và trung thành.
 4. 4.
  Phát triển theo chiều ngang bằng cách mở rộng sang chain mới.
 5. 5.
  Tiếp cận khách hàng tổ chức bằng việc xây dựng các sản phẩm phù hợp và dễ sử dụng cho đối tượng khách hàng này.
 6. 6.
  Phát triển thương hiệu Alpaca Finance từ một nền tảng DeFi hàng đầu trên BNB Chain trở thành một tổ hợp truyền thông và tài chính hàng đầu xuyên chuỗi.

Q1 2021:

✔️ Phát hành công bằng token ALPACA
✔️ Kho staking một tài sản BUSD & BNB
✔️ Kho staking token LP ALPACA/wBNB của PancakeSwap
✔️ Phát hành Stronk Vault và sALPACA (tài sản phái sinh thử nghiệm kết hợp yếu tố của hợp đồng tương lai và trái phiếu)
✔️ Hoàn thành đánh giá mã nguồn (Audit) với PeckShield và Certik
✔️ Triển khai tính năng khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy với các pool tự động tái đầu tư (auto-compounding) mới, cung cấp đòn bẩy cho các pool phổ biến trên PancakeSwap
✔️ Gia tăng giá trị Token — thêm cơ chế mua lại và đốt để ALPACA trở thành token giảm phát dài hạn (giải thích thêm bên dưới)
✔️ Khởi chạy Bot giám sát thanh lý (Mặc dù việc thanh lý vẫn có thể được các bên thứ ba nhận thầu để tránh sự tập trung và tạo điểm yếu cho dự án, chúng tôi sẽ có một bot thanh lý nội bộ hoạt động nhanh hơn các bên thứ ba). Toàn bộ phí thanh lý 5% sẽ được chuyển cho ALPACA để mua lại và đốt token (cơ chế giảm phát đầu tiên, được triển khai khi ra mắt khai thác thanh khoản với đòn bẩy)
✔️ Một nửa của lượng 10% phí lãi suất cho vay/khai thác bằng đòn bẩy sẽ được sử dụng cho việc mua lại và đốt token ALPACA. Điều này có nghĩa là một nửa phí khai thác bằng đòn bẩy sẽ được chuyển đến chủ sở hữu token dưới dạng giá trị token ALPACA tăng nhờ việc đốt (cơ chế giảm phát thứ hai, được triển khai khi khởi chạy khai thác thanh khoản với đòn bẩy)

Q2 2021:

✔️ Cho phép thêm thanh khoản vào các pool trực tiếp trên nền tảng của ALPACA
✔️ Tích hợp thêm nhiều pool PancakeSwap
✔️ Niêm yết lên các sàn CEX (đã có 8 sàn)
✔️ Khởi động chương trình Leveraged Pools - Phát triển quan hệ đối tác để cung cấp đòn bẩy cho các dự án BNB Chain.
✔️ Giới thiệu các vault một tài sản mới để vay và cho vay
 • ✔️ETH
 • ✔️ALPACA
 • ✔️USDT
 • ✔️BTCB
✔️ Tạo thêm các pool khai thác thanh khoản bằng đòn bẩy sử dụng tài sản cặp với token ALPACA
✔️ Hoàn thành thêm 2 lần đánh giá mã nguồn với SlowMist và Inspex
✔️ Grazing Range Pools: Người dùng có thể stake token ibALPACA để khai thác các token từ các đối tác trong chương trình Leveraged Pools
✔️ Chiến dịch NFT đầu tiên của Alpaca: loạt hình ảnh minh họa ngắn đầu tiên ở dạng NFT
✔️ NFT farming trên Grazing Range
✔️ Cải thiện vấn đề đồng bộ hóa dữ liệu trên mạng BNB Chain bằng cách phát triển index node dành riêng cho dự án
✔️ Hoàn thành xây dựng Alpaca Guard tiên tiến để ngăn chặn việc thao túng giá và thanh lý chớp nhoáng, cải thiện đáng kể hệ số an toàn của việc khai thác thanh khoản dựa trên đòn bẩy
✔️ Double-asset borrowing: Cho phép vay một trong hai tài sản thuộc một pool, cho phép các chiến lược bảo hiểm rủi ro cũng như bán khống
✔️ Tạo ra giải pháp nội bộ để theo dõi chính xác phí giao dịch PancakeSwap
✔️ Tích hợp thêm các sàn DEX để có thêm nhiều pool hơn (WaultSwap)
✔️ Hoàn thành thêm 3 lần đánh giá mã nguồn với PeckShield, Inspex, và SlowMist
✔️ Single-asset Leveraged Yield Farming(LYF) cho phép vay bất cứ tài sản nào thuộc chương trình. Đầu tiên là cho phép vay CAKE
✔️ Thêm tiện ích cho token ALPACA: chia sẻ phí hiệu suất với giao thức (single-asset LYF)
✔️ Hợp tác với nhiều dự án hơn để xây dựng giao thức của chúng tôi bằng cách sử dụng token ALPACA và kho dự trữ của chúng tôi trong các chiến lược của họ. Ví dụ: khuyến khích người khác tạo thêm nhiều vault cho phép stake ALPACA

Q3 2021:

✔️ Tích hợp Chainlink Oracle
✔️ Mở rộng các tính năng của LYF:
 • ✔️ Điều chỉnh đòn bẩy khi thêm tài sản thế chấp
 • ✔️ Đóng một phần vị thế LYF bằng việc điều chỉnh đòn bẩy
✔️ Thêm tiện ích cho token ALPACA trong giao thức của chúng tôi
 • ✔️ Mua lại và đốt nhiều hơn từ việc cho vay
 • ✔️ Mua lại và đốt nhiều hơn từ việc thanh lý tài sản
✔️ Thêm các pool cho vay mới
 • ✔️ TUSD
✔️ Thêm các pool từ những sàn DEX được tích hợp
✔️ Tích hợp, bổ sung hỗ trợ cho các ví web và di động
✔️ Thêm hỗ trợ đa ngôn ngữ
 • ✔️ Website
 • ✔️ Docs
 • ✔️ Video hướng dẫn (3)
✔️ Cho phép thêm tài sản thế chấp khi Alpaca Guard đang bật
✔️ Cho phép thêm bất kỳ số lượng tài sản thế chấp nào ngay cả khi dưới mức tỷ lệ nợ tối thiểu.
✔️ Khởi chạy pool dài hạn trong Grazing Range Pools (Scientix)
✔️ Khởi chạy pool Launchpad trên Grazing Range (LatteSwap)
✔️ Hiển thị lợi nhuận và thua lỗ trên Bảng điểu khiển của bạn cho các vị thế farming
✔️ Hoàn thành thêm các đợt đánh giá mã nguồn - audit (đã hoàn thành 4/?)
✔️ Niêm yết lên các sàn CEX (đã hoàn thành 10/?)
✔️Tích hợp thêm các DEX
✔️Tích hợp dịch vụ bảo hiểm
 • ✔️ Nexus Mutual
 • ✔️ InsurAce

Q4 2021:

✔️ Bán Alpies The Dauntless trên BNB Chain – 19/10/2021.
✔️ Bán Alpies The Dreamers trên ETH – 27/10/2021.
✔️ Tạo SDK: Tăng khả năng tương thích với các giao thức, tiền và các tổ chức muốn tích hợp với sản phẩm của Alpaca (đang phát triển và đã được khoảng 50% tiến độ)
✔️ Hỗ trợ thêm ngôn ngữ mới:
 • ✔️ Website;
 • ✔️ Docs;
 • ✔️ Video hướng dẫn (1)
✔️Khởi chạy trang triển lãm Alpies.
 • ✔️ Thêm ứng dụng mới cho token ALPACA  — ✔️ Tăng lượng mua lại và đốt  — — ✔️ 20% doanh thu từ đợt bán Alpies  — — ✔️2.5% phí bản quyền trên thị trường thứ cấp
✔️ Thiết kế lại trang Alpaca Finance
✔️ Niêm yết Alpies trên thị trường NFT (4).
✔️ Niêm yết trên sàn CEX mới. (7)
✔️ Có thêm các bản kiểm định (Audit) mới (6)
✔️ Phát triển thêm pool trên Grazing Range (22)
✔️ Mở thêm các pool farming đòn bẩy mới trên các DEX đã tích hợp. (1/?)
✔️ Phát triển Stablecoin AUSD:
 • ✔️ Phát triển ứng dụng ban đầu cho AUSD
 • ✔️ Tạo ứng dụng ban đầu cho AUSD (Pool staking cho AUSD-BUSD)
 • ✔️ Mô-đun Stable Swap
✔️ Triển khai cơ chế quản trị phần ½: Người dùng sẽ khóa ALPACA vào pool xALPACA để nhận lợi suất từ ALPACA phát hành mới, chương trình chia sẻ doanh thu của giao thức và từ Grazing Range.
✔️ Cải thiện hiệu suất của ứng dụng
✔️ Cải thiện giao diện người dùng của ứng dụng

Q1 2022:

(Mục tiêu lớn nhất trong quý này sẽ là phát triển multi-chain, nền tảng mới chuyên cung cấp sản phẩm cho các tổ chức, kế hoạch sẽ tung ra vào cuối quý)
✔️ Thêm pool lending mới là USDC
✔️ Triển khai pool farming dùng đòn bẩy cho vay cả hai loại tài sản với USDC
✔️ Tích hợp thêm nhiều pool mới trên các DEX (3 trên BNB Chain và nhiều pool trên Fantom)
✔️ Cải thiện giao diện người dùng.
✔️ Tạo cầu nối cho Alpie giữa BNB Chain <> ETH
✔️ Thêm nhiều pool Grazing Range hơn (7/ ?)
✔️ Cải thiện hiệu suất của ứng dụng
✔️ Triển khai phần 2/2 của cơ chế quản trị: bỏ phiếu bằng xALPACA
✔️ Phát triển đa chuỗi (lên Fantom)
✔️ Niêm yết trên sàn giao dịch tập trung mới (1/?)
✔️ Thêm bản audit mới (1/?)
✔️ Tiếp tục triển phát triển AUSD
 • ✔️ Thêm các loại tài sản thế chấp mới (3)
 • ✔️ Mô-đun Flash loan
✔️ Thêm các ứng dụng trên giao thức cho AUSD
 • ✔️ AUSD Commercialization Plan (thêm cơ chế duy trì giá)
 • ✔️ Tạo pool thanh khoản AUSD-BUSD với phí giao dịch thấp trên Ellipsis
✔️ Tích hợp với Tomb Finance
 • ✔️ Thêm pool lending cho TOMB
 • ✔️ Thêm các pool farming dùng đòn bẩy cho vay cả hai loại tài sản với Tomb
✔️ Tiến hành bỏ phiếu trên trang quản trị.
✔️ Vận hành Kho bạc tự động.
✔️ Triển khai Kho bạc quản trị trên Fantom - Bước 1

Q2 2022:

(Mục tiêu hàng đầu của quý này là ra mắt token của game P2E, phát hành game và các thành phần liên quan, phát triển sản phẩm mới cho khách hàng tổ chức.)
🔜 Phát triển công cụ tính toán in-app
🔜 Triển khai chức năng cho phép rút sớm xALPACA
🔜 Triển khai thêm Kho bạc tự động trên BNB Chain
 • 🔜 Cập nhật lại Mô hình tính lãi suất
🔜 Triển khai Kho bạc tự động trên Fantom
🔜 Tích hợp ứng dụng cho NFT
 • 🔜 Tăng 50% tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho chủ sở hữu Alpies
 • Cải tạo lại giao diện người dùng (thêm dữ liệu lịch sử, dữ liệu xuyên chuỗi...)
 • Niêm yết thêm sàn CEX mới.
 • Audit thêm
 • Phát triển thêm pool mới trên Grazing Range.
 • Cải thiện giao diện người dùng.
 • Mở thêm pool lending mới.
 • Mở thêm pool farming đòn bẩy mới.
 • Tích hợp thêm ứng dụng ví mới trên web và moblie.
 • Tạo giao diện riêng cho vieecj tự động cộng dồn với các vị thế 1x
 • Tiếp tục phát triển AUSD
  • Thêm nhiều loại tài sản thế chấp
 • Thêm ứng dụng trên giao thức cho AUSD
 • Hợp tác với các giao thức khác để chấp nhận AUSD làm tài sản thế chấp
 • Ra mắt nhiều sản phẩm hơn cho khách hàng tổ chức.
 • Phát triển một số tính năng chiến lược mới.

Q3 2022:

(Mục tiêu quan trọng của quý này là ra mắt nền tảng giao dịch NFT, ra mắt phiên bản hoàn chỉnh của game, mở rộng nền tảng sản phẩm cho khách hàng tổ chức.)
 • Ra mắt concept nghệ thuật cho game Web3
 • Làm marketing cho game Web3
 • Tích hợp thêm ứng dụng mới cho NFT.
 • Hợp tác với giao thức lending khác để họ chấp nhận các ibToken làm thế chấp.
 • Niêm yết thêm sàn CEX mới.
 • Audit thêm.
 • Phát triển thêm pool mới trên Grazing Range.
 • Nâng cấp giao diện người dùng.
 • Mở thêm lending pool mới;
 • Mở thêm pool farming đòn bẩy mới.
 • Tạo thêm ứng dụng trong giao thức cho AUSD
 • Ra mắt thêm nhiều sản phẩm cho khách hàng tổ chức.
 • Ra mắt token cho game
  • Bán trước cho chủ sở hữu Alpies
 • Ra mắt vật phẩm vật lý cho chủ sở hữu Alpie
 • Ra mắt MVP của game
 • Phát triển tính năng chiến lược mới chưa tiết lộ.

Q4 2022:

 • Đầu tư cho các bên thứ 3 để phát triện hệ sinh thái các dApp của Alpaca
  • Nền tảng giao dịch với lựa chọn tự động, ...
 • Khởi chạy chợ NFT (dành cho NFT của Alpaca)
 • Niêm yết trên sàn tập trung mới
 • Thêm các bản audit
 • Thêm các pool Grazing Range
 • Cải thiện giao diện người dùng
 • Thêm lending pool
 • Mở thêm pool farming đòn bẩy mới
 • Phát triển phiên bản thứ 2 cho chức năng tính toán lãi/lỗ
 • Tích hợp thêm ứng dụng ví mới trên web và moblie.
 • Tạo thêm ứng dụng trong giao thức cho AUSD
 • Hợp tác với các giao thức khác để chấp nhận AUSD làm tài sản thế chấp
 • Cải thiện APY của các lending pool thông qua nhiều giải pháp
 • Triển khai nhiều chiến lược với các kho bạc staking: thêm chiến lược staking để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn; triển khai thêm các giải pháp mới để gia tăng nguồn lợi suất.
 • Ra mắt thêm các sản phẩm dành cho tổ chức
 • Ra mắt phiên bản Beta riêng tư của game
  • Truy cập độc quyền cho chủ sở hữu Alpies
 • Phát triển tính năng chiến lược mới chưa tiết lộ.
Lộ trình trên có thể thay đổi. Các tính năng chính có giá trị chiến lược có thể không được đề cập trong các mục cuối của các quý sắp tới. Chúng tôi không muốn rò rỉ quá nhiều thông tin ở đây 😏 😏 😏 nhưng hãy yên tâm rằng chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi để phát triển Alpaca Finance trở thành nền tảng tài chính xuyên chuỗi hàng đầu.
Ngoài ra, chúng tôi luôn muốn nghe các đề xuất và ý tưởng từ các thành viên trong cộng đồng của mình, vì vậy hãy tham gia Discord của chúng tôi và nói lên suy nghĩ của bạn!
Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.