Tiếng Việt
Search…
⌃K

Thông số Farming dùng đòn bẩy

Bản dịch do
CryptoGo cung cấp.

Mức nợ tối thiểu

Số lượng tài sản tối thiểu mà người dùng có thể vay để mở một vị thế đòn bẩy.
Deposit Pool
Giá trị
ALPACA
200
CAKE
33
BNB
0.2
BUSD
100
USDT
100
TUSD
100
BTCB
0.0025
ETH
0.04
USDC
100

Tham số chung

(* Tất cả các khoản phí bên dưới đã được tính vào APY được hiển thị trên ứng dụng web. Những gì bạn thấy là những gì bạn kiếm được.)
Thông số
Giá trị
Miêu tả
Tiền thưởng thanh lý
5%
4% (trong số 5%) của giá trị vị thế sẽ được sử dụng để mua lại và đốt ALPACA. 1% còn lại sẽ thuộc về người thực hiện việc thanh lý trên các vị thế vượt ngưỡng an toàn
Phí cho vay
19%
Phần trăm lãi từ cho vay tiền được thu như một khoản phí hoạt động; 10% (trong số 19%) dành cho việc mua lại và đốt ALPACA hàng tuần. 9% dành cho quỹ phát triển của Alpaca.
Phí hoạt động khai thác
9%
Một phần từ doanh thu của người đi farm sẽ được thu lại dưới dạng phí hoạt động:
  • 5% được dùng để mua lại ALPACA và phân phối lại cho người dùng khóa ALPACA trong Governance Vault (Protocol APR)
  • 4% được phân bổ đến quỹ phát triển của Alpaca Finance.
(Phí giao dịch và các phần thưởng ALPACA không thuộc trường hợp này)
Phí hoạt động
(Chỉ với các pool tài sản đơn)
19%
10% sẽ được sử dụng để mua lại và phân phối cho những người cho vay của ALPACA (thể hiện qua APR). 9% sẽ dành cho quỹ phát triển của Alpaca