Tiếng Việt
Search
K
Comment on page

Từ thiện

Một trong những điểm khác biệt quan trong giữa Web3.0 và Web2.0 là giá trị được tạo ra từ mạng lưới sẽ được "trả lại" cho người dùng của mạng lưới đó. Hiện tại, Web2.0 của những công ty công nghệ lớn, đổi lại việc cung cấp những sản phẩm tuyệt vời, họ đã thu được nguồn lợi nhuận vô cùng lớn từ mạng lưới do người dùng tạo nên. Sau đó họ chỉ phân bổ lợi nhuận lại cho một tập hợp rất nhỏ - nhân viên và cổ đdông của họ.
Tài chính phi tập được tạo ra du trên triết lý của Web3.0 bằng việc trả lại càng nhiều giá trị càng tốt cho người dùng của mạng lưới.
Ví dụ, một ngân hàng có thể dễ dàng kiếm được 1% trên số tiền tiết kiệm bạn gửi vào, những họ chỉ trả lại khoảng 0,1% cho bạn (ví dụ các ngân hàng trả 10% lợi nhuận cho những người cho vay). Ngược lại, chúng tôi phân phối lại 91 - 96% doanh thu thuần được tạo ra từ nền tảng cho người đi vay, người cho vay và những người nắm giữ token.
Chúng tôi làm vậy bởi vì chúng tôi tin rằng cộng đồng của mình là trái tim của giao thức, và điều này giúp cải thiển điều kiện sống cho nhiều người hơn, và cho đi quan trọng hơn nhiều là tích lũy sự giàu cho mỗi cá nhân.
Đó là lý do vì sao chúng tôi hứa sử dụng 5% doanh thu từ hoạt động bán Alpie cho hoạt động từ thiện. Chúng tôi muốn cho đi với xã hội, đặc biệt là ở những nơi mà khoản từ thiện có lại mang lại tác động tốt nhất.

Quá trình lựa chọn của chúng tôi

Các quỹ từ thiện mà chúng tôi đã chọn thường là các quỹ nỗi tiếng về bảo tồn động vật, đa số là cho lạc đà. Chúng tôi tránh tài trợ cho các quỹ bảo tồn động vật hoang dã, do họ thường đã được tài trợ tốt. Sự thật là, các động vật được nuôi nhốt có một tỷ lệ bị bỏ rơi cao và cần một ngôi nhà cho dài hạn. Hơn nữa, do sự bùng nổ của ngành thương mại buôn bán lông lạc đà trong 10 năm vừa qua, rất nhiều lạc đà được nhân giống những không còn giá trị về mặt thương mại. Những lạc đà này bị bỏ rơi và chết, chỉ bởi vì nhu cầu lợi nhuận của con người. Tóm lại vấn đề liên quan đến động vật hiện tại chủ yếu là do con người tạo ra. Do vậy, chúng tôi tin rằng đây là một khoản tài trợ có giá trị.
Cuối cùng, một bài viết gần đây của National Geographic đã nhấn mạnh rằng đại dịch Covid-19 đã làm giảm tốc độ nhận nuôi động vật và giảm số lượng tình nguyện viên, làm cho tỷ lệ tử vong của động vật tăng lên. Vì vậy, bằng việc tài trợ cho các tổ chức bảo tồn động vật, chúng ta sẽ hỗ trợ họ cải thiện năng lực trong việc cung cấp nhà ở lâu dài cho các động vật đã được thuần hóa. Danh sách các khoản từ thiện chúng tôi đã tài trợ được cung cấp phía dưới. Chúng tôi hi vọng rằng những khoản tài trợ này từ Alpaca Finance sẽ truyền cảm hứng cho các giao thức khác trong việc làm những điều tương tự và tăng cường triết lý của Web3.0 trong cộng đồng đặc biệt của chúng ta.

Danh sách ủng hộ

Tổng đã sử dụng $270,100 0
Vào tháng 7 năm 2022, Alpaca Finance đã sử dụng hết nguồn quỹ từ thiện của mình từ doanh thu của các đợt bán Alpie. Điều này không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của tất cả các bạn. Cảm ơn sự đóng góp và tin tưởng của bạn dành cho Alpie.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái của Alpaca.

Trên truyền thông

  • Alpacas at Indraloka Animal Sanctuary
  • Featured on PR Newswire