Mở một vị thế sử dụng đòn bẩy

Để mở một vị thế sử dụng đòn bẩy, thực hiện theo các bước dưới đây:

 • Bước 1: Đi đên trang Trade.

 • Bước 2: Chọn loại tài sản bạn muốn long/short.

  • Cách số 1: Click vào danh sách sổ xuống ở gốc bên trái trên cùng, chọn loại tài sản.

  • Cách số 2: Click vào danh sách sổ xuống phía dưới phần What's your expected position size? (Độ lớn vị thế của bạn dự tính là bao nhiêu?) và lựa chọn loại tài sản.

 • Bước 3: Xác định xem bạn muốn mở vịt hế Long hay Short.

 • Bước 4: Chọn loại lệnh (Ví dụ Market, Limit, or Stop) mà bạn muốn sử dụng

 • Bước 4.1: Nếu bạn chọn Limit hoặc Stop order, vui lòng lựa chọn mức giá bạn muốn lệnh của mình được kích hoạt.

  • Với lệnh Limit, mức giá limit nên thấp hơn mức giá hiển thị nếu bạn mở vị thế long hoặc cao hơn giá hiển thị nếu bạn mở vị thế short.

  • Với lệnh Stop, giá stop nên cao hơn giá hiển thị nếu bạn đang mở vị thế long hoặc thấp hơn nếu bạn đang mở vị thế short.

Lệnh Stop-entry có thể được dùng để bước vào thị trường theo hướng mà thị trường đang di chuyển, thường được nhắc đến là breakout trading.

 • Bước 5: Lựa chọn loại tài sản bạn muốn nạp vào làm thế chấp (Ví dụ Pay USDT, Pay BNB) và xác định số lượng bạn muốn nạp vào.

 • Bước 6: Xác định mức đòn bẩy bằng cách trượt thanh chọn hoặc điền vào ô bên cạnh.

 • Bước 6.1: Nếu bạn lựa chọn mở một vị thế short, bạn phải chọn loại tài sản thế chấp mà bạn muốn có (USDC hoặc USDT)

  • Với vị thế long, bạn sẽ nhận lợi nhuận của mình dưới dạng tài sản mình đang long (lựa chọn ở bước 2).

  • Với vị thế short, bạn sẽ nhận lợi nhuận của mình dưới dạng tài sản thế chấp (chọn ở bước 6.1).

 • Bước 7: Click vào Long/Short [loại tài sản] để mở vị thế đòn bẩy. Bạn sẽ nhận được cửa sổ hiện lên từ ví web3 của mình (ví dụ Metamask) để xác nhận giao dịch. Bạn có thể cần phải click vào "Approve [Loại tài sản]" nếu đây là lần đầu tiên bạn swap loại tài sản này.

Last updated